connected enterprise
Image: iStock

Het bedrijf van de toekomst is een ‘connected enterprise’. Stéphanie Porteman geeft meer tekst en uitleg bij dit begrip en hoe bedrijven succes kunnen bereiken in de digitale maatschappij.

Advertentie

Het zijn uitdagende tijden voor de bedrijfswereld. Verandering is de enige constante, en de snelheid ervan stijgt exponentieel. Nieuwe klantenbehoeftes, disruptieve technologie en een veranderend concurrentieveld: de coronapandemie heeft overal een flinke boost op gezet. Hoe houden bedrijven zich nog staande in een continu veranderende maatschappij? Om succesvol te blijven in de toekomt, zullen organisaties echte ‘Connected Enterprises’ moeten worden. Wat we ons bij deze term moeten voorstellen, legden we graag voor aan Stéphanie Porteman, Director Connected Enterprise bij KPMG Belgium.  

Stéphanie Porteman. Image Credit: KPMG.

Survival of the connected 

Volgens Stéphanie hangt de evolutie naar een Connected Enterprise nauw samen met de digitale transformatie van de maatschappij. “De Connected Enterprise is een gevolg van de nieuwe realiteit waarin we leven. Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe klantverwachtingen die op hun beurt meer concurrentie in de hand werken. Om relevant te blijven in deze samenleving moet je als bedrijf nieuwe competenties blijven ontwikkelen om jezelf te kunnen herpositioneren in de markt. De pandemie leert ons dat weerbaarheid belangrijker dan ooit is om te kunnen overleven.”  

Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, maar is niet de enige factor. Stéphanie Porteman verduidelijkt: “Technologie heeft een fantastische kracht om bedrijven te transformeren en klantrelaties te versterken. Maar als je succesvol wil zijn met digitale transformatie, of met je strategie in een digitale wereld, moet je eerst een goed begrip hebben van je markt, van je klant en diens noden. Anders kan je de kracht van technologie niet ten volle toepassen.” Een ‘Connected’ onderneming slaat de brug tussen strategie, doelen, klantbehoeftes en de kracht van technologie. 

De Connected Enterprise kijkt altijd uit voor signalen vanuit vijf perspectieven: de markt, haar werknemers, de ‘front, middle en back- office’, haar business partners , en, altijd in het midden van het ecosysteem, haar klant. Dat idee van customer centricity bestaat al tientallen jaren, maar nu strekt het zich uit over de hele organisatie. De pandemie heeft een nieuwe ‘digitally savvy’ klant gecreëerd die zeer hoge eisen stelt. De grote uitdaging is dus om de juiste technologische investeringen te maken vanuit een ‘outside-in’ perspectief waarbij je de klant centraal stelt. “Natuurlijk draait het om technologie, maar het draait nog meer om mensen. Je hebt een organisatie nodig die zich aanpast aan verandering en die een klantgerichte cultuur neerzet die medewerkers inspireert om klantverwachtingen te overstijgen. Die klantgerichte cultuur en agile mindsetmentaliteit zijn de twee bouwstenen die het succes bepalen.” 

Hoe word je een Connected Enterprise? 

Op papier klinkt het allemaal zeer logisch, hoe evolueer je als bedrijf naar een Connected Enterprise? KPMG stelt 8 kerncompetenties op die als een leidraad moeten dienen in het proces: 

  • Strategieën en activiteiten gebaseerd op data en inzichten 
  • Innovatieve producten en diensten 
  • Klantengerichtheid by design 
  • Naadloze handelsinteracties 
  • Flexibele en responsieve operations en supply chain 
  • Gealigneerd en empowered personeel 
  • Digitaal-gedreven technologische architectuur 
  • Geïntegreerd partnerecosysteem 

Om een succesvolle, klantgerichte  transformatie te realiseren, is het belangrijk om deze 8 competenties transversaal te implementeren, en de interne silo’s te breken zodat het bedrijf zich volledig rond de klant kan organiseren. Porteman heeft wel een belangrijke opmerking bij deze competenties: “Deze 8 competenties zijn een einddoel, maar hoeven natuurlijk niet allemaal en tegelijkertijd geïmplementeerd te worden. Welke competenties prioritair zijn, is voor elk bedrijf anders. Je moet vanuit het perspectief van je klanten de juiste focuspunten bepalen. Daarvoor maken we gebruik van onze Maturity Assessment-tool. Met die diagnostische tool kunnen we de digitale maturiteit van bedrijven meten en vergelijken met benchmarks uit de sector. Op basis daarvan kan de investeringsstrategie bijgestuurd worden. Elk bedrijf zal dus een uniek transformatieproces doorlopen, op basis van welke van de acht competenties ze eerst verder ontwikkelen.

8 capabilities
Image Credit: KPMG

In de Connected Enterprise is ook een belangrijke rol weggelegd voor het leiderschap van de organisatie. Stéphanie legt uit waar een ‘Connected leader’ aan moet voldoen: “We werken vandaag in een VUCA-businesscontext (volatility, uncertainty, complexity & ambiguity). Als bedrijfsleider moet je weten wat er op de markt speelt en je mensen klaarstomen voor die veranderingen. Hoe jij omgaat met onzekerheid en disruptie, zal een impact hebben op de hele organisatie. De hoofdtaak van de manager in een Connected Enterprise is het inspireren van en het creëren van synergie doorheen de verschillende lagen van de organisatie.” 

Geen back-to-normal 

Ook KPMG zal niet aan de harde wetten van de natuur kunnen ontsnappen. Het bedrijf streeft er eveneens naar een Connected Enterprise te zijn en blijven. “In 2022 willen we deze nieuwe wereld definitief verankeren in onze digitale strategie. Om onze klanten te kunnen blijven inspireren, moeten we als KPMG onszelf ook blijven heruitvinden.” 

“We moeten allemaal beseffen dat er geen back-to-normal meer zal zijn: de wereld is voorgoed veranderd. De voorbije twee jaar was voor vele organisaties een uitdagende tijd met een versnelde digitalisatie in reactie op de COVID-crisis. In het komende jaar moeten we een nieuwe balans proberen vinden en de veranderingen verankeren. De 8 kerncapaciteiten zullen de basis vormen voor dat nieuwe evenwicht”. 


Dit interview komt uit Vision on 2022. Het gratis e-book kan je hier downloaden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here