peter van broekhoven lexmark
Image: Lexmark

In Manager aan het woord blikken we samen met managers uit de IT-sector terug op een ingrijpend jaar. Een boeiend gesprek met Peter van Broekhoven, Managing Director bij Lexmark Benelux.

Advertentie

Het zijn bijzondere tijden, dat is het minste dat je kan zeggen. Op amper een jaar tijd is onze samenleving volledig veranderd. We hebben onze manier van werken in vraag moeten stellen en technologische vooruitgang gaat sneller dan ooit. De ene organisatie gaat beter om met al die veranderingen dan de andere. Nu we op het punt staan om het ‘nieuwe normaal’ definitief te betreden, is het tijd om te peilen hoe de Belgische IT-sector zich staande heeft gehouden in deze moeilijke periode. Aan de hand van zes pittige vragen getuigen managers over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen in hun bedrijf en sector. In dit interview is het de beurt aan Peter van Broekhoven, Managing Director bij Lexmark Benelux

TechPulse: De samenleving is het afgelopen jaar drastisch veranderd. Wat zijn de belangrijkste lessen die uzelf en uw organisatie uit deze periode kunnen trekken?   

Peter Van Broekhoven: De belangrijkste les is dat je alles opnieuw in de juiste verhoudingen hebt leren bekijken. Zaken als gezondheid (en veiligheid) waren natuurlijk al belangrijk, maar komen nu meer dan ooit op het voorplan. Lexmark is altijd al wel een flexibele organisatie geweest. Dat stelde ons in staat om de nodige veerkracht te tonen. We hebben snel protocollen kunnen opzetten en die vlot ingewerkt in onze bedrijfsorganisatie. Wat ik enorm waardeer, is dat we op veel begrip vanuit ons klanten- en partnernetwerk konden rekenen. We hebben af en toe wel te maken gekregen met leveranciersproblemen door onder andere de Ever Given die het Suezkanaal blokkeerde en het tekort aan computerchips. Gelukkig stellen onze klanten zich daar begripvol voor op. 

TP: Als u uw bedrijf vandaag de dag vergelijkt met 12 maanden geleden, welke verschillen ziet u dan? Wat is de meest positieve verandering die de organisatie heeft doorgemaakt?   

Van Broekhoven: 12 maanden klinkt al als een eeuwigheid geleden nu je het zo zegt. De printsector is altijd een sector geweest die snel verandert, dat gaat nu alleen nog sneller. Zoals ik al zei, konden we snel schakelen omdat flexibiliteit in ons bedrijf zit ingebakken. Het gebruik van Teams was niet nieuw voor ons. Een groot voordeel van thuiswerken is dat je efficiënter leert omgaan met je tijd. Langs de andere kant ervaar je wel een gemis aan persoonlijk contact. De virtuele wereld is toch anders. Het beste aan thuiswerken is misschien nog wel dat je je eigen koffie kan drinken. Ook is er weer het besef dat we een geweldige groep mensen hebben werken bij Lexmark. 

TP: Hoe is de sector waarin jullie actief zijn veranderd en hoe zal de sector verder blijven evolueren? Welke impact zullen die evoluties op de organisatie hebben?   

Van Broekhoven: Onze thuisprinters verkochten veel beter, een segment waar we vroeger een minder groot aandeel in hadden. Dat komt omdat de vraag logischerwijs enorm is toegenomen en we op het juiste moment goede producten aan goede prijzen hadden. Maar ook onze concurrenten hebben van dat momentum geprofiteerd. Veel bedrijven stelden wel projecten uit omdat investeringen in printtechnologie niet de hoogste prioriteit hadden en mensen niet op kantoor waren. Bedrijven zijn het werk op kantoor nu anders aan het invullen. Daarbij ligt de focus op het centraliseren van functies. Printmanagement zal ook anders worden georganiseerd en zich meer richting de cloud verplaatsen. Hier speelden we voor de coronapandemie al sterk op in.  

TP: Technologische innovatie zit niet stil. In welke nieuwe ontwikkelingen ziet u een groot potentieel voor uw bedrijf en waarom? Hoever staan jullie met het gebruik van deze technologie(ën)?   

Van Broekhoven: Het antwoord op deze vraag ligt in lijn met wat ik daarnet aanhaalde. De adoptie van printmanagement naar de cloud gaat veel sneller en beperkt zich niet enkel meer tot de enterprisemarkt. Met onze oplossingen trachten we printmanagement in de cloud te herwaarderen naar de kmo-markt. Eigenlijk willen we dezelfde technologie toepassen op alle soorten machines. Zo kan cloudprintmanagement ook een interessant alternatief voor klassieke printtechnologie zijn voor organisaties met beperktere IT-middelen.  

Duurzaamheid gaat een andere belangrijke drijfveer worden voor innovatie. Je kent het principe van circulaire economie wellicht wel. Wij zorgen ervoor dat onze producten makkelijk te herstellen zijn, zodat de levensduur verlengd wordt en bedrijven niet elk jaar een nieuwe printer moeten aankopen. Men zegt wel eens dat je vandaag de dag duurzaam ‘moet’ zijn als organisatie. Maar het belang van beschikbaarheid mag niet onderschat worden. Mensen kiezen enkel voor duurzame alternatieven als die voorhanden zijn. Dat grote bedrijven mee inspelen op duurzaamheid zal de adoptie van duurzame technologie wel versnellen. 

TP: Is door de coronapandemie uw visie op leiderschap en/of uw manier van leidinggeven veranderd? Hoe ziet u de rol van de manager in de toekomst?   

Van Broekhoven: Mijn visie is niet echt veranderd, maar de uitvoering wel. Ik heb er altijd belang aan gehecht om mijn medewerkers verantwoordelijkheid te geven en hen fouten te durven laten maken. Ik maak zelf ook fouten, daar leer je van. Door de coronapandemie is vertrouwen alleen maar belangrijker geworden. Al moet je er wel over waken dat dat vertrouwen ook tot goede resultaten leidt. Wat ik zelf ervaarde, is dat het uitdagender wordt om iedereen voldoende aandacht te blijven geven. Onze kracht bij Lexmark is dat we elkaar opzoeken om een praatje te slaan. Dat klinkt eenvoudig, maar die informele communicatie is veel intensiever geworden. Je moet veel proactiever zijn. Ik moest op de duur opschrijven wie ik moest bellen.  

Ik denk dat er niet echt een blauwdruk bestaat voor de rol van een manager. Dat werkt voor iedere manager en organisatie anders. Ik leg zelf de focus op vertrouwen geven en je mensen helpen. Ik vraag hen altijd wat ik voor hen kan doen. Het is voor mij de taak als manager om obstakels weg te werken en een fijne werkomgeving te creëren. Maar je moet ook duidelijk maken dat we voor een commerciële organisatie werken waar ook harde beslissingen moeten gemaakt worden.  

TP: Wat zijn de grootse uitdagingen voor 2021? Hoe bieden jullie die uitdagingen het hoofd?   

Van Broekhoven: Het blijft van cruciaal belang dat je alle partners en klanten de juiste aandacht blijft geven. Ik besef dat dit een cliché is, maar klanten bepalen je succes. Ook dat wordt alsmaar moeilijker door de toenemende werkdruk. Onze strategie luidt dat het hebben van een paar goede partners belangrijker is dan de hoeveelheid partnerrelaties. Je moet als organisatie klant- en partner-driven zijn. Een tweede uitdaging is je organisatie blijven veranderen. Je moet voortdurend je processen en strategie evalueren aan de hand van relevante data-analyse. Het belang van data zal door digitalisering alleen maar toenemen en daar moet je als bedrijf in mee gaan. Onze strategie wordt mee bepaald door het internationale hoofdkantoor, maar we sturen lokaal bij in functie van de noden van onze klanten. Je moet die balans blijven bewaren tussen data en wat je klanten willen.  

Luisteren naar je klanten is de basis voor succes.

Peter Van Broekhoven, Managing Director Lexmark Benelux

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here