Hoe probeert computer- en printerfabrikant HP haar impact op het klimaat te beperken? We legden het voor aan Koen Van Beneden, Managing Director van HP België & Luxemburg.


Duurzaamheid en klimaat zijn al jarenlang zeer belangrijke maatschappelijke thema’s. Ook de technologiesector lijkt dat stilaan maar al te goed te beseffen. Google verkondigde onlangs dat het sinds dit jaar volledig CO2-neutraal is, wat betekent dat het bedrijf alle broeikasgassen die het uitstoot compenseert, en ook vanuit Microsoft en Apple horen we de ambitie om dat binnen de komende tien jaar te realiseren.

Een technologiebedrijf dat al jaren voorop in de strijd wil gaan voor een duurzaam en klimaatzuiniger beleid is HP. De producent van onder meer laptops en printers probeert al sinds halverwege de vorige eeuw haar productketen te verduurzamen. Onlangs publiceerde het de bevindingen van het jaarlijkse Sustainable Impact-rapport, waarin HP zeer openhartig is over haar klimaatdoelstellingen. Wij gingen hierover in gesprek met Koen Van Beneden, Managing Director van HP België & Luxemburg.

Koen Van Beneden, Managing Director HP België & Luxemburg. Afbeelding: HP

Duurzaamheid professionaliseren

Een duurzaam beleid begint met het op papier zetten van dat beleid. Hierin nam HP een voortrekkersrol in haar sector. Al sinds 2001 stelt HP jaarlijkse duurzaamheidsdoelstellingen op aan de hand van meetbare parameters. Die meetbare doelstellingen worden opgelegd aan de volledige supply chain van HP. Volgens Van Beneden moet duurzaamheid een lange termijn strategie zijn met duidelijke doelstellingen. Toch is het minstens zo belangrijk dat je elk jaar rekenschap aflegt van de korte termijndoelstellingen en daar transparant over bent. Zo kan het duurzaamheidsbeleid continu geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.


Na het plan komt de uitvoering. Welke bijsturingen heeft HP de voorbije jaren dan gemaakt? Een belangrijke doelstelling was het verbannen van niet-recycleerbaar plastic. Deze aanpassing gebeurde eerst binnen de productie van inkt- en tonerpatronen voor printers, maar vandaag de dag wordt ook de hardware geproduceerd met recycleerbaar materiaal. Businesslaptops worden bijvoorbeeld met aluminium gemaakt, een stof die veel steviger is dan plastic en bovendien hernieuwbaar. Een nieuwe technologie waar HP nu heel sterk op inzet is 3D-printing. 3D-printing is een baanbrekende technologie waarmee onderdelen zeer goedkoop en milieuvriendelijk kunnen gemaakt worden.

Maar duurzaamheid gaat verder dan enkel productie. HP opteert zoveel als mogelijk voor milieuvriendelijkere transportmethoden, bijvoorbeeld treinen en boten in plaats van vliegtuigen. Het bedrijf kijkt ook verder dan de eigen neus lang is, en probeert haar volledige partnernetwerk in haar klimaatfilosofie te betrekken. Zo proberen zij de mentaliteit van de circulaire economie in de maatschappij te krijgen. Daarbinnen is ook een rol voor de nationale divisies van HP weggelegd om de lokale community aan te spreken. Door de combinatie van al deze factoren is HP erin geslaagd veel vroeger dan veel andere bedrijven duurzaamheid te professionaliseren in de dagelijkse werking.

“Duurzaamheid is een groot werk. Je moet daarom je volledige netwerk actief betrekken.”

Belangrijke rol voor technologiebedrijven

Is er een kentering in de maatschappij gekomen om duurzaamheid een meer prominente rol te geven in het dagelijkse leven? Volgens Van Beneden zijn we in ieder geval op de goede weg. Het is een positieve evolutie dat bedrijven de ommeslag gemaakt hebben en hun productieketen op de schop durven gooien. Technologiebedrijven zoals HP kunnen hier ook een zeer belangrijke rol in spelen. Want hoewel de eerste stap vanuit de overheden moet komen, kunnen marktleiders de kar trekken waar overheden tekort schieten. Maar hoe groot een organisatie ook is, ze kunnen nooit alleen het verschil maken. Duurzaamheid kan alleen bereikt worden als het hele netwerk betrokken wordt.

In de toekomst zal duurzaamheid ook breder moeten bekeken worden volgens Van Beneden. Daarbij moet naast het klimaat ook aandacht worden besteed aan sociale inclusie. In dit kader is de (noodgedwongen) transitie naar meer thuiswerken een zeer interessante. We zijn op een ideaal moment gekomen om de ‘hybride werkplek’ permanent te gaan structureren in elke organisatie. Zo kan er gestreefd worden naar een werkwijze die niet enkel het klimaat, maar ook elke individuele werknemer dient.

“Het zou een gemiste kans zijn moest de hybride werkplek op termijn weer verdwijnen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here