Maandag 27 augustus ging in Genève een VN-congres omtrent killer robots van start. Ontwapeningsdeskundigen uit meer dan 75 landen werken daar nu naarstig aan een juridisch kader voor killer robots. Opvallend is echter de positie van België op dat congres.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox! 

Ons landje bleek vandaag namelijk geen voorstander van een internationaal verbod op killer robots. Dat staat in schril contrast met een resolutie die nog maar in juli in de kamer werd gestemd en die specifiek om een dergelijk verbod vraagt.

 

De ontwapeningsdeskundigen buigen zich in Genève over de vraag of landen gebruik mogen maken van machines die op autonome wijze doelwitten kunnen selecteren en doden. Inmiddels stemden al 120 landen tegen zulke machines; zij ijveren voor een verdrag dat de killer robots verbiedt.

 

Zo’n verdrag is broodnodig. Er heersen namelijk al sinds een tijdje vermoedens dat landen als de VS, Rusland, China, Israël en Groot-Brittannië aan eigen killer robots werken. Volgens het Rode Kruis bestaan ze zelfs al.

 

België lijkt echter bang om een concreet standpunt tegen geautomatiseerd moorden in te nemen en zich daar ook aan te houden. Vandaag schaarde het land van mosselen (het seizoen is trouwens aangebroken!) en friet zich achter een voorstel dat door Duitsland en Frankrijk naar voren werd geschoven. Zij willen zich voor een juridisch kader liever baseren op een niet-bindende politieke verklaring, die stelt dat mensen die verantwoordelijkheid blijven dragen voor geautomatiseerd doden.

 

Dat ligt niet helemaal in de lijn van de resolutie die in de Kamer werd gestemd. Daarin staat dat België een leidende rol moet opnemen door op “internationale platformen te ijveren voor een verbod.” Dat dat nu niet is gebeurd, schiet in een verkeerd keelgat bij sommige Kamerleden. Zo liet Peter Buysrogge (NV-A), die trouwens initiatiefnemer van de resolutie was, onomwonden zijn afkeuren blijken, en liet hij weten de regering te zullen aanspreken op hun VN-beslissing. “Als wij als eerste nationale parlement ter wereld pleiten voor een internationaal verbod,  dan moet iedereen die het land vertegenwoordigt ook in die richting actie ondernemen.”

 

Killer robots worden momenteel nog niet ingezet, maar de internationale gemeenschap wil omwille van de snel evoluerende technologische ontwikkelingen nu werk maken van een internationaal referentiekader. Organisaties als Pax Christi en Amnesty International pleiten voor een totaalverbod. Hoewel België daar in eigen land ook mee akkoord leek te gaan, floten ze vandaag op het internationale toneel een heel ander deuntje.

 

De Morgen contacteerde het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) voor commentaar, maar die minister Reynders was onbereikbaar, evenals de Belgische diplomatie.