Er bestaan nog altijd oudere systemen die non-relationele databasesystemen gebruiken en die geschreven zijn in COBOL. Het verdwijnen van de kennis van deze oude technologieën is een potentiële beperking van de bestaande productiesystemen. Applicatie-onderhoud en -modernisering wordt hierdoor moeilijker, de onderhoudskosten en operationele risico’s stijgen en het serviceniveau daalt. Hoe kan je als bedrijf die […]

Advertentie

Er bestaan nog altijd oudere systemen die non-relationele databasesystemen gebruiken en die geschreven zijn in COBOL. Het verdwijnen van de kennis van deze oude technologieën is een potentiële beperking van de bestaande productiesystemen. Applicatie-onderhoud en -modernisering wordt hierdoor moeilijker, de onderhoudskosten en operationele risico’s stijgen en het serviceniveau daalt. Hoe kan je als bedrijf die oude zakelijke kennis naar boven halen en de applicaties moderniseren?

Het spaghetticode-syndroom
Er zijn twee oorzaken voor het verdwijnen van het inzicht in de zakelijke processen en regels van oude technologieën. Ten eerste omdat die processen en regels diep in de code van die technologie zijn ingebed en verborgen voor mensen die niet betrokken waren bij de ontwikkeling ervan. Ten tweede zijn veel van de werknemers die betrokken waren bij de ontwikkeling en onderhoud van de code op pensioen of hebben ze het bedrijf voor een andere reden verlaten.

Het terugvinden van de zakelijke kennis onder bergen van redundante, beëindigde en gecompliceerde code wordt bemoeilijkt door het ‘spaghetticode-syndroom’. Hierbij wordt een code continu aangepast om te beantwoorden aan de veranderde bedrijfsbehoeftes. Met elke bijkomende verandering en elk beetje kennis dat het bedrijf verlaat stijgen de onderhoudskosten.

Dit maakt op zijn beurt het productiesysteem resistent voor drie zaken.

  • verandering: waardoor de agility van de business vermindert om te reageren op de onvermijdbare veranderingen in zakelijke doelstellingen en processen.
  • integratie met nieuwere systemen: Je moet weten wat je hebt voordat je dit succesvol kan integreren met nieuw ontwikkelde of reeds bestaande componenten.
  • vervanging: omdat de zakelijke processen afhankelijk geworden zijn van zakelijke regels en procesuitvoering, dewelke verborgen zijn in de implementatie. De zakelijke kennis levert de nodige informatie voor de vereisten voor de nieuwe systemen. Zonder dit kan de implementatie van de vervangende systemen resulteren in grote onderbrekingen en financiële verliezen voor de business.

Knowledge Mining en Abstractie (KMA)
KMA is een onderdeel van de algemenere benadering voor applicatie-onderhoud en -modernisering. Het is een manier om zakelijke kennis te ontdekken binnen bestaande applicaties, die vaak onderhevig zijn aan het spaghetticode-syndroom.

Door de veelvuldige aanpassingen werden deze applicaties één grote ineengestrengelde bende, hetgeen te veel is voor mensen om te verwerken. En hoewel er geen magische oplossingen zijn voor het probleem, zijn er wel methodes om slimmer te werken. Computers kunnen doorheen alle aanwezige code gaan, maar het zijn mensen die kunnen inschatten dewelke zakelijke waarde heeft. De oplossing is een combinatie van de sterktes van beide.

Door het naar boven halen van productapplicaties en omliggende business operations kan de kennis binnen deze technologische ecosystemen geduwd worden van een technologie-specifieke implementatie naar een technologieloos zakelijk niveau. Hierdoor kan je de traceerbaarheid nagaan tussen het business en applicatieniveau. Vervolgens kan je een impactanalyse uitvoeren in beide richtingen. Welke applicaties ondervinden gevolgen van een bepaalde zakelijke verandering of welke zakelijke functionaliteit draagt gevolgen van een verandering in een zakelijke appllicatie?

Tegelijkertijd wordt de volledige vindbaarheid tussen de implementatie en de gecreëerde artefacten op businessniveau gemodelleerd en onderhouden. Elke inspanning om de software-infrastructuur te moderniseren vereist kennis van de applicatie. Het gebruik van codemining en inventariseringstools is hiervoor waardevol. De toevoeging van ‘vindbaarheid’ aan businessmodeling in KMA helpt de moderniseringsinspanningen gericht uit te voeren de onderhoudskosten met een derde te verminderen.