Na enkele jaren snelle groei stond Accenture op het punt om EDS voorbij te steken, en de nummer twee te worden van de IT-dienstenmarkt na IBM, volgens cijfers van IDC. Maar dat gaat niet door: de fusie van EDS met HP hertekent het landschap. En er zijn nog veranderingen op til, want het economisch […]


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox! 

Na enkele jaren snelle groei stond Accenture op het punt om EDS voorbij te steken, en de nummer twee te worden van de IT-dienstenmarkt na IBM, volgens cijfers van IDC. Maar dat gaat niet door: de fusie van EDS met HP hertekent het landschap. En er zijn nog veranderingen op til, want het economisch klimaat slaat om, offshore neemt toe in belang en nieuwe vormen van IT-dienstverlening zoals SaaS en Cloud Computing doemen op.

Eric Lonbois, al sinds 1985 aan de slag bij het toenmalige Arthur Andersen en sinds 2005 managing partner Belux van Accenture, becommentarieert de verschuivingen.

IT Professional: Wat was uw eerste reactie op de overname van EDS?
Eric Lonbois: Het is duidelijk dat de IT-servicesmarkt nog relatief gefragmenteerd is, en dat er af en toe consolidatie gebeurt verwondert mij dus niet. Dan is de vraag natuurlijk: waarom die twee partijen? Wel, ik denk eerlijk gezegd dat ze relatief goed bij elkaar aansluiten. In de IT oursourcing is HP aanwezig met de hardware, en EDS is toch vooral een IT outsourcer. Maar er zijn ook een paar aspecten van IT-diensten waar ze ook na de fusie nog niet aan toe zijn. Wij doen op het vlak van outsourcing vooral application outsourcing, en daar komen we die twee veel minder tegen. Wij doen veel business process outsourcing, waar we ze ook minder tegenkomen. En dan is er nog systeemintegratie en consulting. Er is zeker een groot dienstenbedrijf bij gecreëerd. En een belangrijke tegenstander voor IBM. Het lijkt mij dat ze eerder die weg opgaan. Nu, dienstenbedrijven overnemen en integreren is niet makkelijk. Dat is één van de redenen waarom we zelf kleine acquisities doen, rond heel specifieke competenties, eerder dan omvang te creëren.

HP wordt groter dan IBM, maar wordt het ook machtiger dan IBM?
Dat zou je moeten vragen aan de mensen die IT-diensten kopen. De belangrijke vraag is, vinden die mensen het beter om te werken met een grote, geïntegreerde mastodont die zowel hardware als diensten levert? En hoe onafhankelijk zijn zo’n partijen nog als ze advies geven? Ik denk dat beiden sterke en zwakke punten hebben. EDS en HP zijn nu vooral versterkt in IT outsourcing. Maar kijk naar offshore, dan is het nieuwe bedrijf daar veel minder aanwezig dan wij of IBM of de puur Indiase spelers.

Wordt het nu moeilijker samenwerken met HP?
Nee, ik denk het niet. Want wij werken ook met IBM samen. Dit is een wereld waarin je in de ene deal recht tegenover elkaar staat en in de andere deal partners bent. We zien meer consortia en samenwerkingsverbanden en in het verleden ging dat altijd goed met HP. Ik zie geen redenen waarom dat opeens zou veranderen.  

 

 

De economische situatie is fel verslechterd in de VS, en ook in Europa is er nu heel wat onzekerheid. Merken we dat al concreet op de IT-markt in België?
Eigenlijk nog niet. In ons huidig orderboekje zien we geen verschil. Als deze trend zich doorzet gaan we voor het derde opeenvolgende jaar goede groeicijfers hebben. Vorig jaar was dat 30 procent. Als ik met klanten en collega’s praat, hoor ik altijd hetzelfde: er is enorm veel onzekerheid, de Financial Times staat natuurlijk vol over de olieprijs, het voedseltekort en alweer een bank die praat over afschrijvingen, maar we zien nog geen impact. We proberen wel redelijk dicht op de bal te spelen en elk signaal te interpreteren. Dat moeten we maandelijks evalueren, vooral vanwege de rekrutering. We mogen natuurlijk niet over-rekruteren. Maar dat target is nog altijd zoals vorig jaar rond de vijfhonderd mensen en tot nu toe hebben we niet moeten bijsturen.

En de zwaar getroffen banksector, is daar nog geen kentering merkbaar?
Daar zien wij natuurlijk dat er met veel grotere nauwgezetheid wordt gekeken of nieuwe projecten er komen of niet, en of alle lopende projecten wel de toegevoegde waarde opleveren die men ervan verwacht. Maar dat heeft tot nog toe geen effect op ons gehad. De fusiebeweging in die sector leidt tot management consulting en integratieprojecten die de banken in ieder geval moeten doen.

Verwacht u nog een grote golf outsourcing in België?
In outsourcing is er ten opzichte van de Angelsaksische landen en Nederland een zekere achterstand. Een evolutie van de laatste twee jaar is dat we nu veel applicatie-outsourcing zien, naast de hardware outsourcing die we al kenden. Waar we links en rechts het begin van zien, is het outsourcen van bedrijfsprocessen: boekhouding, logistiek, alle processen waarvan een bedrijf kan beslissen dat het niet hun kernactiviteit is. Daar is een duidelijke achterstand tegenover de Angelsaksische landen, maar we verwachten dat ook op dat vlak wat gaat gebeuren in België.

Waarom gaat het zo traag in België?
Ik denk dat het outsourcen van een aantal functies op verzet stoot, omdat men denkt dat het gepaard gaat met het verlies aan lokale arbeidsplaatsen. Anderzijds stellen we vast dat veel van die bedrijven op een globale basis competitief moeten zijn. En als hun concurrentie een andere kostenbasis heeft dan zij, dan moeten ze toch ook iets doen. Momenteel speelt de sterkte van de euro zeker niet in het voordeel van bedrijven wiens concurrenten hun kosten in dollars betalen. Airbus moet competitief zijn met Boeiing, dat is niet simpel. Dat gaat meer en meer spelen. Ik denk dat steeds meer bedrijven via offshore toegang zullen hebben tot gecentraliseerde, zeer competitieve dienstencentra waar ze werk naartoe zullen brengen. En trouwens, er is niets dat ons in België belet om hier ook dergelijke dienstencentra te creëren. Als we daarvoor de visie hebben. Bijvoorbeeld: in het bancaire betaalverkeer waren we tien jaar geleden de wereldtop. Er is geen reden dat wij in de toekomst hier geen dienstencentra zouden hebben waardoor het werk juist naar hier komt. Zelfs als de kosten hier hoger liggen. Als je maar iets innovatief creëert. 

 

 

Maar vandaag betekent ‘offshore’ een verhuis van werk van België naar het buitenland, heel zelden andersom. Kunnen we dat omkeren?
Daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. Ik zit een aantal werkgroepen met collega’s, en er zijn een aantal dingen waar we het snel over eens zijn. Er is een skill gap, we moeten de technologie bij de jeugd aantrekkelijker maken. Ik denk ook dat we als Belgen niet te bescheiden moeten zijn en waarschijnlijk beter moeten marketen wat er gebeurt. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan daarin een rol spelen. De dienstencentra komen niet naar hier tenzij we daar zelf de aantrekkingskracht voor ontwikkelen. En de politieke wereld is vrij gefragmenteerd, de bedrijfswereld redeneert niet noodzakelijk volgens die grenzen.

De laatste jaren zijn CIO’s in ons land bezig geweest met IT governance. Merken jullie een verschil in de omgang met klanten?
Ik denk wel dat de manier waarop met servicebedrijven als wij wordt samengewerkt, permanent evolueert. Het grootste verschil dat we zien is dat meer en meer CIO’s en businessmensen binnen de bedrijven belang hechten aan de total cost of ownership en moeite doen om die volledig te begrijpen . Dat is ooit anders geweest. Vooral begin jaren 2000 was er een enorme bodyshoppingmarkt, met eenmansbedrijven die bij wijze van spreke onderdeel geworden waren van de meubels binnen IT-afdelingen. Er komen nu meer en meer sourcingcontracten met bedrijven waar men zegt: we willen multisourcing doen met twee of drie grote partijen, en jullie zorgen dat we de juiste mensen vinden. En in outsourcing leert men dat governance kritisch is voor een goed outsourcingcontract, en probeert men meer en meer flexibiliteit in te bouwen in de contracten.

Wat jullie doen wordt nu beter in de gaten gehouden?
Ook, maar anderzijds stelt men vast dat er voorwaarden moeten worden gecreëerd voor het dienstenbedrijf om succesvol te kunnen zijn. Het wordt dan ook eerder een resultaatsverbintenis dan een middelenverbintenis. En dat is maar goed ook, denk ik.

Gartner en andere analisten verwachten dat nieuwe vormen van IT-dienstverlening de komende jaren belangrijk zullen worden. En dan met name Software as a Service en Cloud Computing. Zien jullie daar bij Belgische klanten al iets van?
Er zijn zeker onderdelen van IT-afdelingen die met dat soort dingen bezig zijn. Maar ik heb nog niets gezien dat de pilootfase ontgroeid is. Zeker bij grotere bedrijven is dat zoiets dat men bekijkt, maar niet meteen op grote schaal invoert. Zoals altijd: het vraagt tijd. En de voordelen lijken aanvankelijk altijd groter, terwijl de nadelen en de transitiekosten aanvankelijk kleiner lijken dan uiteindelijk blijkt. Dat maakt dat mensen daar voorzichtig mee omspringen.

 

Een aantal wereldspelers leggen enorme datacenters aan – Google, Amazon en Salesforce zijn daarmee bezig. Die datacenters zouden de rol overnemen van de eigen serverparken in bedrijven. Gelooft u in dat toekomstbeeld?
Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, ja. Het is duidelijk dat wij niet de weg gekozen hebben om zelf grote computerfarms te gaan aanleggen. Maar in IT outsourcing werken wij al veel met remote computing en remote monitoring. En daar bouwt dit eindelijk op voort. Nu, dat is altijd werk voor ons. Er moet op een andere manier met governance worden omgesprongen, projecten moeten op een andere manier ontwikkeld worden. Er zullen nog altijd applicaties zijn, die moeten nog altijd ontwikkeld worden en geïntegreerd in het bedrijf. Elke trend die ik tot nu toe heb gezien, leidt tot meer diensten. En gelukkig maar.

 

Zijn jullie al ‘cloud computing’ situaties tegengekomen waarbij jullie bijvoorbeeld Google Apps moeten integeren?
Dat zou ik moeten opzoeken, maar ik denk van niet.