Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!’10 Gigabits per seconde – gratis’. Dat was de gedurfde titel van de keynotespreker op de FTTH-conferentie (Fiber to the Home) in Barcelona op 7-8 februari ‘Europe at the Speed of Light’: ‘Het eerste 10 Gb/s FTTHnetwerk – voor alle huisgezinnen – zal in Denemarken gebouwd worden en niet in het Verre Oosten of in de VS.’ U herinnert zich misschien dat ik hier ooit een pleidooi hield voor -een nu blijkbaar voorbijgestreefde- 100 Mb/s ‘voor iedereen’. Inderdaad, er beweegt wat op het front van de glasvezel.

Voor de Barcelona-gangers was het duidelijk: er is geen alternatief voor ‘glas tot aan de voordeur’; én 100 Mb/s symmetrisch is nodig. De technologie is beschikbaar én betaalbaar. Businessplannen van privéinvesteerders -in publiek-private-partnerschap- zijn doenbaar, met respect voor alle EU-regelgeving. Er is wel altijd een overheidsinitiatief nodig om de zaak op gang te trekken, om privé-investeerders over de brug te krijgen. De overheid moet bovendien direct toezicht op het netwerk blijven houden. Enkel zo blijft het open, toegankelijk voor een veelvoud van dienstenaanbieders. Enkel zo blijft échte concurrentie én pluraliteit van berichtgeving verzekerd.

Opmerkelijk nog welke ervaring al ter beschikking staat. Ervaring opgedaan tijdens de ontplooiing van honderden FTTH-projecten over de hele wereld: planning, technische architectuur, financiering, de algemene uitrol, de in-huis uitrol, enzovoort. Opmerkelijk ook de massa van initiatiefnemers: regeringen, gemeenten, nutsbedrijven, dienstenleveranciers, historische operatoren, nieuwe lokale operatoren. Ja, zo ongeveer overal ter wereld zijn FTTH-projecten aan de gang … behalve in België.

Een duidelijk gevolg van onze remmende voorsprong. Gedurende jaren voerde België het Europees peloton aan van de breedbandpenetratie. Dit dankzij een vroege concurrentie tussen de kabel van Telenet en de twisted pair van Belgacom. Ongelukkigerwijze leidde dit tot zelfgenoegzaamheid van de overheid die toeliet dat een gezellig duopolie zich installeerde, met alle gevolgen van dien: hoge prijzen, geen doorbraak in technologie, geen glas tot in de meterkast, geen ultrasnel tweeweginternet.

Opmerkelijk is een plan van het Franse ministerie van Industrie (Bercy). Minister Loos wil tegen 2012 vier miljoen Franse residenties op glasvezel aansluiten. Daarom nam hij vijftien maatregelen om het leven te vergemakkelijken van alle uitrollers van FTTH, vooral voor nieuwe initiatiefnemers. Het voornaamste doel is de kosten van een FTTH-uitrol te beperken en initiatieven van collectiviteiten te stimuleren.

Enkele voorbeelden: de toegang vergemakkelijken tot bestaande openbare nutsvoorzieningen om er glasvezel in onder te brengen (gas- en elektriciteitsleidingen, telecomnetten, rioleringen); de mogelijkheid om leidingen af te huren van France Telecom of van andere operatoren; de regelgeving vereenvoudigen (de minister geeft meer verantwoordelijkheid aan lokale autoriteiten bij de analyse van dossiers voor de toekenning van licenties voor de invoering van le très haut débit, om rekening te houden met specifieke noden van bepaalde regio’s); de voorbekabeling in glasvezel voor appartementsgebouwen en nieuwe kantoorgebouwen; toegang voor glasvezel vergemakkelijken tot gemeenschappelijke kabelgoten in bestaande gebouwen, enzovoort. Waar Bercy echter minder duidelijk in is in de financiering van deze megaprojecten: Bercy schrijft voor maar betaalt niet. Ook Loos gelooft blijkbaar in de doenbaarheid van FTTH-businessplannen van privé-investeerders.

Karel Uyttendaele was in een vroeger leven directeur bij Agoria en bij HP en kabinetschef van de Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat.