Wat is jouw Artificial Intelligence Quotient? Het AIQ meet hoe intelligent je het IQ van de machine gebruikt door het te combineren met je eigen EQ. Met andere woorden, wanneer vertrouw je volledig op de machine, en waar maak je het verschil als mens?

Advertentie

 
AI (Artificial Intelligence) zou best wel eens het vaakste gebruikte acroniem van 2017 kunnen zijn. AI een hype noemen zou deze technologie onrecht aandoen: op een mum van tijd is AI gemeengoed geworden, en is het met succes ingezet in uiteenlopende toepassingen. 20 jaar geleden waren we nog diep onder de indruk van Deep Blue, de computer die de toenmalige wereldkampioen schaken Kasparov versloeg. Vandaag moet zelfs de wereldkampioen van het Chinese strategische spel Go het onderspit delven tegen een machine die zichzelf heeft aangeleerd hoe te winnen. En ook in een bedrijfscontext is het aantal nuttige toepassingen spectaculair toegenomen: chatbots die tot ieders tevredenheid het merendeel van de klantenvragen behandelen, toestellen die aangeven wanneer ze ondersteuning of onderhoud vergen, …
 
Het moge duidelijk zijn: het IQ van deze computers overstijgt het onze moeiteloos: het is sneller, kan complexere patronen aan, en het geheugen is virtueel onbeperkt. Betekent dit dan het einde van het Menselijke Tijdperk, en dat het Tijdperk van de Machine is aangebroken? Alleen maar als we dit laten gebeuren. Want laten we wel wezen: als deze computers al dat denkwerk van ons wegnemen, komt er weer heel wat tijd vrij, die we dan kunnen gebruiken om aan dat andere quotiënt te werken: ons EQ. Onze emotionele intelligentie onderscheidt ons van de machines. Wij kunnen een band bouwen met de mensen rondom ons, we kunnen aanvoelen wat ze leuk en ergerlijk vinden, beter dan eender welke machine ooit zal kunnen. En daarmee zullen we het verschil maken, aldus een artikel in Harvard Business Review.
We hoeven niet te vrezen voor de doemscenario’s die we krijgen voorgeschoteld in science-fiction films zoals ‘2001 – a Space Odyssey’ of ‘Avengers – Age of Ultron’: robots zullen nooit onze rol overnemen als beslissingnemers voor ons eigen heil. We zullen de computers altijd voor blijven. Maar hoe blijven we onze concurrenten voor? Wie slaagt erin om al die Artificiële Intelligentie het beste te benutten?
 
Hier verschijnt AIQ op het toneel. AIQ – kort voor: Artificial Intelligence Quotient – meet hoe intelligent je gebruik maakt van het IQ van de machine door het te combineren met je eigen EQ. Wanneer vertrouw je op de machine, en waar maak je het verschil als mens?  Machines zijn beter in het dag en nacht observeren van dingen, terwijl wij af en toe nog wat slaap nodig hebben. Maar voor het inschatten van wat relevant is voor onze klanten, wanneer je ze best gerust laat of waarom ze nors reageren, hebben mensen toch nog een respectabele voorsprong op machines. Menselijke waarden zoals ‘gezond verstand’ en ‘medeleven’ – belangrijk voor onze persoonlijke en onze zakelijke interacties – zijn niet bepaald de sterkste troeven van onze computers. Denk maar aan de chatbot die racistisch werd door te veel interacties met steeds hetzelfde type gesprekspartner, waarna nog meer mensen van dat type werden aangetrokken; deze vicieuze cirkel kon enkel doorbroken worden door de chatbot opnieuw in te stellen.
 
JE AIQ zal bepalen hoe succesrijk je wordt. Hoe beter je kan inschatten wanneer je vertrouwt op AI en wanneer je moet handelen volgens menselijke logica en gevoelens, hoe groter de kans dat je je machines optimaal benut – zonder dat ze de boel over dreigen te nemen – en dat je zo je concurrenten voor blijft. Machines kunnen ons helpen om onze cognitieve vooroordelen af te werpen maar wij moeten er zelf voor zorgen dat we deze nieuwe inzichten benutten om betere bedrijfsbeslissingen te nemen.  En we moeten zorgvuldig werken aan een set van afgelijnde regels waarmee machines onafhankelijk kunnen functioneren zonder morele, ethische of wettelijke grenzen te overschrijden. Wie deze delicate balans het beste beheerst, zal als winnaar uit de strijd komen. De hoogste podiumplaats is enkel voor het hoogste AIQ weggelegd!
 
 
Carmina Coenen is Senior Manager Solution Engineering bij Salesforce BeLux.