Blockchain. In het digitale tijdperk van de 21ste eeuw belooft het het probleem op te lossen van langzame en omslachtige manieren om contracten, transacties – en het archiveren ervan – te reguleren en te controleren, tussen individuen, gemeenschappen, organisaties en zelfs landen.

Advertentie

 
Tegen 2030 zouden contracten worden ingesloten in digitale code en worden opgeslagen in transparante en gedeelde databases, beschermd tegen verwijdering, bewerking of revisie. Elke taak, van de eenvoudigste tot de meest complexe, zou een digitale registratie en handtekening hebben die kan worden geïdentificeerd, gevalideerd, opgeslagen en gedeeld. En er is zelfs misschien geen behoefte meer aan tussenpersonen als advocaten, makelaars of bankiers.
 
Blockchain is een protocol voor het implementeren van een gedistribueerde database, die een voortdurend groeiende lijst met gegevensrecords bewaart en die is beveiligd tegen manipulatie en revisie door cryptografische functies te gebruiken om een gedecentraliseerde consensus te bereiken tussen alle deelnemers (knooppunten). Fundamenteel gezien is blockchain een protocol voor digitale waarde-uitwisseling, het oplossen van het probleem van dubbele uitgaven, inherent aan de overdracht van elk digitaal activum, terwijl tegelijkertijd de noodzaak voor een centrale vertrouwensautoriteit – die transacties registreert en verifieert – wordt verwijderd.
 
Tot zover de theorie, maar hoe moeten we ons dit voorstellen? We kunnen Blockchain zien als een database waarin alle knooppunten replica’s van dezelfde informatie bevatten die zich in alle andere knooppunten bevindt. Dat is echter de oorspronkelijke Blockchain, bekend als Blockchain 1.0.
 
De implementaties van vandaag hebben weinig gemeen met de originele blockchain van 2008-2014, die een verschuiving weg van blokken, miners, doordringende gegevens over gelijke knooppunten en de mogelijkheid om meerdere consensusmechanismen te gebruiken, inhield. In plaats daarvan is de gedistribueerde grootboektechnologie van vandaag een goedgekeurd, gedistribueerd en niet echt peer-to-peer-netwerk. Zoals de New York Times schreef, zal het in de VS gevestigde Depository Trust & Clearing Corporation (D.T.C.C.)-project de blockchain van Bitcoin niet gebruiken.
 
In plaats daarvan bouwt het iets vergelijkbaars met een blockchain, een gedistribueerd grootboek, dat meerdere financiële instellingen tegelijkertijd kunnen bijwerken en bekijken. In tegenstelling tot Bitcoin’s blockchain, zal de D.T.C.C. ledger alleen toegankelijk zijn voor uitgenodigde deelnemers. Deze meerdere implementaties zijn in wezen afzonderlijke gepatenteerde platforms, in de vorm van ‘walled gardens’, waartoe investeringsmanagers, als belangrijke deelnemers aan de bedrijfstak en activa-eigenaren aan de buy-side, binnenkort ongetwijfeld zullen uitgenodigd worden om deel te nemen.
 

Nieuwe speler, nieuwe regels?

Het is belangrijk om te beseffen dat, ondanks de dagelijkse aankondigingen van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe partnerschappen en nieuwe consortia, er nog steeds geen enkel productierijp ondernemingswaardig systeem is dat is gebaseerd op blockchain-technologie. Momenteel houden alle gevestigde spelers op de financiële markten zich bezig met een technologie-evaluatieproces door het opzetten van een technische ‘zandbak’ genaamd ‘proof of concepts’ (PoC). Dit betekent het testen van technologische concepten in een bijna-realistische technische omgeving en werken rond een hypothese-gebaseerde trial-and-error benadering. En hoewel er dus veel PoC’s bestaan, zijn er nog geen regels veranderd.”
 
Dat roept, zoals bij elke technische revolutie van wereldformaat, de vraag op wie de regels zal bepalen. Veel organisaties wedijveren momenteel om de standaard-setters te worden. Sommigen – zoals de gevestigde exploitanten – die het meest worden getroffen door de ontwrichtende aanvalslinie van deze technologie – zoals financiële intermediairs als bijvoorbeeld JP Morgan, Santander, Barclays, Goldman Sachs en alle andere investeringsbanken – patenteren hun technische ontwikkelingen en platforms. Sommige anderen, zoals Markit, SWIFT, DTCC, de beurzen, … werken in consortia. Evenzo hopen organisaties zoals ISITC, ISO, BSI en anderen een norm te definiëren – hoewel ze, voor zover ik weet, nog geen significante vooruitgang boeken. Als er vooruitgang wordt geboekt, dan is dit door de Linux Foundation en hun Hyperledger-project, dat verschillende technische platforms opent (waaronder die van R3, genaamd Corda) voor standaardisatie door de gemeenschap van deelnemers.
 
De laatste technologische revolutie die de wereld op een ingrijpende manier heeft veranderd, was het internet, nog geen twee decennia geleden. De parallellen tussen blockchain en TCP/IP, de basistechnologie achter internet, zijn duidelijk. Net zoals e-mail (de eerste ‘use case’ voor TCP/IP) bilaterale berichten mogelijk maakte, maakt blockchain bilaterale financiële transacties mogelijk. De ontwikkeling en het onderhoud van blockchain is open, gedistribueerd en gedeeld, net als TCP/IP’s. Een team van vrijwilligers over de hele wereld onderhoudt de kernsoftware. En net als bij e-mail kwam bitcoin (de eerste incarnatie van blockchain) voor het eerst in aanraking met een enthousiaste maar relatief kleine community.
 

Ontwikkelingstempo

We moeten onderscheid maken tussen de ongelukkige hype rond de technologie en de realiteit. We moeten bijvoorbeeld de .com-bubbel en zijn uitbarsting onthouden wanneer we parallellen trekken tussen de evolutie van het internet en de evolutie van de blockchain. De meeste auteurs met enig gezag zouden beweren dat Blockchain zich momenteel in wezen in de pre-2000 stadia van internetontwikkeling bevindt. Misschien zelfs vóór het einde van de jaren negentig, toen bedrijven zoals AOL, Compuserve en dergelijke probeerden om TCP/IP te gebruiken om een ​​privésysteem in te voeren zonder veel interoperabiliteit met andere concurrerende systemen. De parallel zou natuurlijk zijn met de veelheid van bedrijven zoals R3, Digital Asset Holdings, Ripple, Chain.com, Axoni en vele anderen – die nu op de markt brengen wat in wezen een gepatenteerd platform is in de vorm van een ‘walled garden’ . Opgemerkt moet worden dat de meeste van deze bedrijven recent hun codebasis open source hebben gemaakt; toch blijft er een element van concurrentie tussen hen bestaan ​​en is er zeer weinig interoperabiliteit.
 
De voordelen van blockchain voor de financiële wereld kunnen tegelijkertijd verreikend en gunstig zijn. Door mogelijk een gemeenschappelijke, alomtegenwoordige gedistribueerde grootboektechnologie te bieden, zou blockchain de wrijving in financiële netwerken kunnen verminderen wanneer verschillende tussenpersonen verschillende technologie-infrastructuren gebruiken. In theorie zou het gedistribueerde karakter van blockchain ook de noodzaak voor tussenpersonen om financiële transacties te valideren kunnen verminderen of zelfs helemaal wegnemen. Het vooruitzicht van het stroomlijnen van de infrastructuur en/of het verwijderen van overbodige tussenpersonen uit het proces schept de mogelijkheid om aanzienlijke efficiëntiewinsten te behalen. In het meest optimistische scenario zou gedistribueerde grootboektechnologie het primaire middel worden om financiële activa uit te geven, te verhandelen en af ​​te wikkelen. De meeste financiële intermediairs – zoals verkoopkantoren, beurzen, multilaterale handelsfaciliteiten, clearing houses, centrale effectenbewaarinstellingen, betalingsverwerkers en messaging-netwerken – zouden aanzienlijk worden gedisintermediëerd en verstoord worden, sommigen tot op het punt van volledige veroudering.
 

Nieuwe producten

De nieuwe infrastructuur zou het kopen van buy-side-bedrijven en eindgebruikers mogelijk maken om niet alleen te handelen en zelf te regelen, maar ook om hun eigen producten te creëren in de vorm van slimme contracten. Zo zouden alle financiële activa naar een doordringende en aanhoudende, gedistribueerde en betrouwbare transactie-cloud gaan. Dit Blockchain Book of Records zou een overzicht geven van alle transacties, en dus ook het eigendom, van elk product. Toonaangevende leveranciers en nutsbedrijven die afhankelijk zijn van de huidige gecentraliseerde marktinfrastructuur waar verschillende financiële instellingen hun eigen administratie bijhouden, die vervolgens afstemming met tegenpartijen vereist, verliezen ook hun primaire waardevoorstel.
 
Een nieuwe reeks verkopers met een heel ander productaanbod zal deze veranderende omgeving domineren. SimCorp gelooft dat dit scenario van totale verstoring onwaarschijnlijk is, tenminste op de korte tot middellange termijn, om verschillende redenen – waarvan de belangrijkste het regelgevingskader is dat ten grondslag ligt aan het bestaande gecentraliseerde, vertrouwde en bewaakte model van effectenverwerking vandaag . Bovendien ben ik het eens met die andere marktdeelnemers die van mening zijn dat het realiseren van een blockchain-geleide vervanging van de gehele bestaande infrastructuur van de financiële markten standaarden en interoperabiliteit vereist. Dit vereist een wereldwijde afstemming en zal daarom veel tijd in beslag nemen.
 
Een iets minder ontwrichtend scenario voorziet in een aanzienlijk niveau van adoptie van blockchain-technologie alleen voor de uitgifte, handel en post-trade verwerking (inclusief afwikkeling) van illiquide producten die momenteel een lage mate van automatisering vertonen. Een voorbeeld hiervan op de kapitaalmarkten is de markt voor gesyndiceerde leningen, waar de huidige afrekening rond de 20 dagen ligt vanwege het aantal levenscyclusgebeurtenissen en handmatige processen. Een variant van dit scenario is de opkomst van nieuwe (of de uitgifte van bestaande) financiële contracten, hoogstwaarschijnlijk de meest complexe otc-derivaten, in de vorm van slimme contracten. Slimme contracten bevatten de economische voorwaarden van de transactie die in een programmeertaal is gecodeerd, en het gedistribueerde peer-to-peer-netwerk van knooppunten voert automatisch de bijbehorende berekeningen uit en voert de uitwisseling van geldstromen uit.
 

Opkomende markten

Bovendien is het mogelijk dat blockchain-technologie wordt toegepast in bepaalde opkomende markten die lijden onder het gebrek aan gevestigde praktijken of legacy-technologie. In de meeste varianten van dit scenario zou de introductie van de blockchain-technologie in de bestaande mix van meerdere lagen georkestreerde interacties, afstemmingen en workflows, terwijl misschien een bepaald en geïsoleerd efficiëntieprobleem wordt opgelost, alleen maar bijdragen aan de complexiteit van het landschap. Daarom zou de waardepropositie van bestaande technologieleveranciers zoals aanbieders van beleggingsbeheersystemen (IMS) niet verminderen; integendeel, het zou vereisen dat zij naast hun bestaande aanbod integratie en vereenvoudiging van de toegang tot deze nieuwe technologie bieden. Ik beoordeel dit scenario van gedistribueerde grootschalige technologieopkomst in het financiële infrastructuurlandschap en dus in de stack van bedrijfsinfrastructuur zeer waarschijnlijk op korte tot middellange termijn. We zien dit niet als een bedreiging; integendeel, dit scenario biedt verschillende mogelijkheden.
 
In dit stadium is het echter onmogelijk om te voorspellen welke variant van dit scenario zou werken en in welke markt, evenals welke van de tien of meer concurrerende technologieën of bedrijfsmodellen succesvol zouden zijn.
 
Overheden over de hele wereld volgen, uiteraard via hun agentschappen, bureaus voor schuldbeheer, schatkistbanken en centrale banken, nauw en actief de ontwikkeling van blockchain-technologie. Het Fintech-acceleratorprogramma van de Bank of England heeft een nieuw gemeenschapsforum gelanceerd voor innovatiebesprekingen en twee nieuwe proof-of-concept-onderzoeken naar het gebruik van kunstmatige intelligentie en gedistribueerde grootboeken, terwijl de monetaire autoriteit van Singapore de succesvolle afsluiting van een proof-of-concept aankondigde project om binnenlandse interbancaire betalingen uit te voeren met behulp van ‘distributed ledger technology’ (DLT). Ook de internationale effectentoezichthouders intensiveren hun onderzoek naar het verstorende potentieel dat is gekoppeld aan de ontwikkeling van gedistribueerde grootboeken, robo-adviseurs en cyberbeveiligingsbedreigingen.
 
De Bank of Canada zei echter dat de gedistribueerde grootboektechnologie, na een jaar-durend experiment, nog niet klaar is om als ruggengraat van een wholesale-interbancair betalingssysteem te fungeren.
 

Complexe implementatie

In december 2016 heeft de Amerikaanse Federal Reserve een witboek gepubliceerd over de mogelijke impact van gedistribueerde grootboektechnologie op de clearing en afwikkeling van betalingen, waarbij wordt benadrukt dat regelgevers overtuigd moeten zijn van de veiligheid van elke technologie die een systeem verstoort dat dagelijks ongeveer 600 miljoen transacties verwerkt , gewaardeerd op $ 12,6 biljoen in de VS. De Fed heeft nu opkomende software- en technologiebedrijven die blockchain-onderbouwing bieden voor financiële groothandelsmarkten op de hoogte gebracht van het feit dat ze kunnen worden geacht een financiële bemiddelaarsrol op zich te nemen en ‘waarschijnlijk een soort van charter of licentie moeten verkrijgen voor het leveren van diensten of activiteiten die het in bezit hebben en/of overdragen van activa voor rekening van huishoudens en bedrijven omvatten’.
 
Maar de blockchain/distributed ledger-technologie is niet goedkoop om te ontwikkelen of uit te voeren, en is ook niet eenvoudig te implementeren. De complexiteit ervan (zoals cryptografische functies die worden gebruikt om een gedecentraliseerd grootboek te bereiken, doordringende gegevens op elk knooppunt van het netwerk, publiek-private sleutelcryptografie, enz.) bestaat om ervoor te zorgen dat (pseudo-) anonieme partijen die elkaar niet noodzakelijk vertrouwen, waarde kunnen uitwisselen zonder een tussenpersoon (of een bewaarder, die anders als een censor zou kunnen handelen). Met andere woorden, er is geen reden om het uit te voeren in gebieden waar geen behoefte is aan vertrouwensloze uitwisseling van waarde – gewoon als een protocol voor communicatie, het is niet erg efficiënt noch snel, het is belangrijk om te beseffen dat blockchain geen wondermiddel is voor alle kwalen van de wereld en de samenleving, of deze nu van technische aard zijn of niet.
 
Igor Gramatikovski is Director of Settlement bij SimCorp.

Advertentie