Om dieper in te gaan op de uitdagingen en opportuniteiten van de cloud hield IBM onlangs een Rondetafel over Cloudarchitectuur, voor enterprise en IT-architecten die actief zijn in verschillende sectoren en bedrijven.

Advertentie

De afgelopen decennia is de manier waarop ondernemingen functioneren er enorm op vooruitgegaan, en daar heeft technologie een flink aandeel in. Met de komst van smartphones, tablets en clouds begonnen bedrijven anders zaken te doen. Van die drie zal de cloud de grootste innovatie blijken. De cloud biedt bedrijven de mogelijkheid om hun kosten te verminderen, hun organisatie en het ruimere ecosysteem flexibeler te maken, en sneller te reageren. Maar de cloud kan ook een complex gegeven zijn. Om dieper in te gaan op de uitdagingen en opportuniteiten van de cloud hield IBM onlangs een Rondetafel over Cloudarchitectuur, voor enterprise en IT-architecten die actief zijn in verschillende sectoren en bedrijven.
 
Het duurde niet lang voor de deelnemers tot de conclusie kwamen dat geen twee clouds identiek zijn. Cloudprofessionals moeten keuzes maken die leiden tot een uniek hybrid cloudmodel binnen elke organisatie.

Controle versus complexiteit

De keuze voor een public, hybrid of private cloud zal afhangen van het soort data waarmee een bedrijf werkt. Een private cloud is veiliger, maar complexer op het gebied van schaalbaarheid. Een public cloud is flexibeler maar verplicht een bedrijf wel om de beveiliging van zijn data uit handen te geven. Steeds meer bedrijven kiezen voor een hybride oplossing: een combinatie van het beste van de twee. Het moge duidelijk zijn: het is geen sinecure om een public, private of hybrid cloud voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeften van een organisatie.
 
Laten we even het voorbeeld nemen van een elektriciteitsleverancier die de persoonsgevoelige gegevens van duizenden klanten bijhoudt. De kans bestaat dat het bedrijf de dossiers van zijn klanten in een private cloud of binnen de bedrijfsgebouwen zelf zal willen bijhouden. Maar als de leverancier wil concurreren, zal hij een smartphoneapplicatie moeten ontwikkelen waarop klanten hun eigen energieverbruik kunnen beheren, uitstaande facturen kunnen raadplegen of kunnen intekenen op promoties. Om dergelijke apps te ontwikkelen is de flexibiliteit van een public cloud nodig, terwijl de data van de klanten in handen van de IT-afdeling van de elektriciteitsleverancier blijft. Zo’n combinatie is een hybride oplossing pur sang.
 
Edwin Schouten, Senior Cloud Advisor bij IBM, geeft cloudprofessionals de raad om zichzelf en de organisaties waarvoor ze werken drie vragen te stellen alvorens te beslissen welke combinatie de beste hybride oplossing is. “Vraag 1: wil je een applicatie die on-premise draait? Vraag 2: moet het platform waarop de applicatie draait single- of multi-tenant zijn? En vraag 3: wie wordt beheerder van het cloudplatform? Afhankelijk van de antwoorden op die vragen en van de keuzes die gemaakt worden, zal de hybride cloud er telkens anders uitzien.”

Welke sourcingmethode?

Marc Steenbergen, Cloud Business Development Executive bij IBM, voegt eraan toe dat niet alleen de keuze voor on- of off-premise, multi- of single-tenant en met of zonder beheerder bepalend is voor de architectuur van de hybrid cloud. De sourcingstrategie die een organisatie volgt, heeft eveneens een grote impact op de cloudscenario’s die in aanmerking komen. De deelnemers aan de rondetafel identificeerden drie belangrijke sourcingmethodes.
 
1. Een bedrijf kan beslissen om alle hardware en software bij één of meerdere leveranciers te kopen, vervolgens zelf een cloud bouwen en die in de bestaande IT-infrastructuur integreren, al dan niet met ondersteuning van de leverancier. Die sourcingmethode zal per definitie leiden tot een private cloud die door het bedrijf zelf zal worden beheerd.
2. Een bedrijf kan kiezen voor gestandaardiseerde clouddiensten (IaaS, PaaS en/of Saas) en bijgevolg automatisch de functionele en non-functionele kenmerken van die diensten aanvaarden. De in-house architect van het bedrijf, of een externe architect, integreert de clouddiensten in het bestaande IT-landschap, met de garantie op een degelijk end-to-end-beheer. Die sourcingmethode kan resulteren in een hybride combinatie van een private cloud met public clouds. De clouddiensten worden beheerd door hun respectieve cloud service providers, en het integrale beheer van het daaruit voortvloeiende IT-landschap wordt in goede banen geleid door het bedrijf zelf of door een derde partij.
3. Een bedrijf kan beslissen om zijn IT-diensten te outsourcen voor een bepaalde applicatie of een bepaald platform stack, waarbij de cloud dienst doet als onderliggend(e) platform(en). Het verschil tussen wat het bedrijf vraagt en wat de dienstenleverancier aanbiedt, gaat verder dan de eigenlijke clouddiensten. Het is dus veeleer een ‘cloud inside’ servicemodel. Dit sourcingscenario kan resulteren in een hybride combinatie van een private cloud met public clouds. Meestal is de dienstenleverancier verantwoordelijk voor het end-to-end-beheer.

Stabiliteit vs innovatie

Tegenwoordig moet de IT-afdeling zich vlot aanpassen aan de steeds veranderende behoeften van het bedrijf. Ze moet het bedrijf aanmoedigen en helpen om nieuwe businessmodellen in te voeren, om procesoptimalisaties door te voeren en kostenbesparende maatregelen te nemen. Oplossingen die in het verleden succesvol zijn gebleken, zijn mogelijk niet geschikt voor toekomstige uitdagingen. En de cloud is een belangrijke tool voor ondernemingen die de opportuniteiten in hun huidige bedrijfsomgeving willen grijpen. Terwijl een deel van het IT-landschap stabiliteit vereist, wordt op andere domeinen de focus gelegd op innovatie en de voortdurende implementatie van grote en kleine veranderingen. Een IT-afdeling moet met die twee evolutiesnelheden leren omgaan, een fenomeen dat door Gartner het bi-model IT wordt genoemd.
 
De definitie van een hybrid cloud en aan welke voorwaarden die moet beantwoorden, is voor elke organisatie anders. Het geraamte van elke hybrid cloud wordt bepaald door de keuzes die gemaakt worden (on- of off-premise, single- of multi-tenant, met of zonder beheer), door de sourcingstrategie en door de implementatie van twee IT-modes.