IT staat er om bekend de gebruiker om de oren te slagen met de meest hoog-dravende termen. In onze rubriek Q&A leggen we daarom in mensentaal uit wat er bedoeld wordt met de meest voorkomende begrippen; zo ben je altijd mee.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!Wat voor netwerk heb ik in mijn bedrijf?

Computernetwerken kun je in twee grote categorieën onderverdelen: Local Area Network (LAN) en Wide Area Network (WAN). Een WAN is een aaneenschakeling van honderden grote netwerken over de hele wereld. Het internet is in feite het grootste en bekendste WAN. Het computernetwerk binnen een bedrijf is een LAN. LAN’s zijn vandaag bijna uitsluitend opgebouwd met ethernettechnologie. Met behulp van netwerkkabels wordt de structuur van het netwerk bepaald, met op knooppunten één of meerdere switches om het tot één geheel te maken.

Waar ligt de focus: WAN of LAN?

Tot nu toe is LAN van levensbelang geweest voor elk bedrijf. Alle hardware stond tenslotte lokaal, waardoor het lokale bedrijfsnetwerk performant moest zijn. Door veel toepassingen in de cloud en andere internetdiensten wordt LAN steeds meer naar de achtergrond gedrukt. In de toekomst wordt verwacht dat WAN nog belangrijker wordt in jouw bedrijf.

[related_article id=”167488″]

Hoe elimineer ik trage netwerkverbindingen?

Een performante en betrouwbare netwerkinfrastructuur is een essentieel element in de goede werking van ieder bedrijf. Veel toepassingen zijn, zeker met de opkomst van cloud computing, sterk afhankelijk van interne en externe datacommunicatie. De prestaties van een LAN worden voornamelijk bepaald door de communicatiesnelheid. Het maximale streefdoel tussen twee netwerkpunten op dit moment is één Gbit/s, beter gekend als gigabit ethernet. Om die snelheid te halen, moeten ook alle computers, switches en servers gigabit ethernet ondersteunen. Daarnaast speelt de netwerkbekabeling ook een grote rol, zeker bij grote afstanden binnen één bedrijf.

 

Verder is een ontdubbelde internetaansluiting steeds meer een optie binnen bedrijven. Is er toch een tijdelijke uitval van de internetverbinding, dan kan er onmiddellijk overgeschakeld worden naar bijvoorbeeld een DSL-aansluiting van een andere internetprovider.

[related_article id=”167506″]

Heeft 40 Gbit/s ethernet nut?

Lang niet alle bedrijfsnetwerken zijn al volledig overgeschakeld op gigabit ethernet. Toch staat de nieuwste generatie ethernettechnologie al klaar, met snelheden tot 40 gigabit per seconde (40 Gbit/s). Dat zijn een miljard bits per seconde! Dergelijke snelheden hebben vooral hun nut voor communicatie tussen SAN- en NAS-opslagnetwerken, bij computerclusters en bij HPC-toepassingen (High Performance Computing). Door de behoorlijke meerprijs is een algemene adaptatie van 40 Gbit/s ethernet nog niet voor morgen.

Wat is een VPN?

Een VPN of Virtual Private Network wordt gebruikt om vestigingen of mobiele werkers vanop afstand te laten verbinden met het lokale bedrijfsnetwerk. De communicatie over zo’n VPN-verbinding gebeurt volledig versleuteld, zodat de uitwisseling van bedrijfsgegevens veilig kan gebeuren. Elke Windows-computer ondersteunt standaard een VPN, maar veel bedrijven geven de voorkeur voor aparte software met hun eigen extra beveiliging.

Hoe zit het met IPv6?

Een IP-adres is een uniek adres waarmee je toegang krijgt tot het internet. Met IPv4 is het aantal adressen echter beperkt tot 4,3 miljard, en die zijn ondertussen grotendeels uitgedeeld. IPv6 lost dat probleem op en voorziet een quasi onbeperkt aantal unieke internetadressen. IPv4 en IPv6 zullen de komende jaren naast elkaar werken, tot alles volledig is overgeschakeld naar IPv6. Intussen activeerden al heel wat grote providers en websites definitief de nieuwe standaard op hun netwerkapparatuur. Nieuwe toestellen zijn standaard compatibel, oudere modellen hebben daarentegen een firmware-update nodig indien ze compatibel zijn.

[related_article id=”167458″]

Wat is een SDN?

Software gedefinieerde netwerken (SDN’s) zorgen voor een afscheiding tussen het beheer- en het datagedeelte in routers en switches. Het beheergedeelte van een netwerk wordt ondergebracht in een server op het netwerk, terwijl het databeheer via de traditionele netwerkapparatuur verloopt.

 

SDN zorgt ervoor dat gebruikers van netwerkhardware hun netwerken volledig naar eigen inzicht kunnen inrichten en beheren, zonder daarbij gehinderd te worden door bedrijfseigen beperkingen die door leveranciers in hun netwerkproducten opgelegd worden. Tot voor kort was SDN vooral aanwezig in het datacenter, maar meer en meer leveranciers trekken die  functionaliteit nu ook door tot het WAN.