Artificiële intelligentie en robotisering zorgt voor een verlies aan werkgelegenheid en een stijging van het aantal werklozen. Dat is een uitspraak die je maar al te vaak leest. Toch moet je deze uitspraak met een serieuze korrel zout nemen.

Advertentie

 

In de komende jaren decennia gaat artificiële intelligentie met een disruptieve kracht de bedrijfswereld veranderen, al moet dat niet gepaard gaan met een verlies van werkplekken. “Artificiële intelligentie gaat de beroepen die nu bestaan hertekenen”, stelt Robert Brown, vicepresident Center for the Future of Work bij Cognizant. “De nadruk ligt op het verbeteren van jobs.”

 

Werkgelegenheid

Toch is het een zekerheid dat specifieke takenpakketten van werknemers die vandaag actief zijn in bedrijfsomgevingen op termijn vervangen worden door artificiële intelligentie. “In totaal gaat ongeveer 9 procent van de bestaande jobs verdwijnen”, benadrukt Robert Brown. “Dat gaat over een totaal van 19 miljoen takenpakketten die overbodig worden door de toevoeging van artificiële intelligentie.” Die werknemers zijn echter niet overbodig in een organisatie en kunnen andere taken toegewezen krijgen. “Artificiële intelligentie ondersteunt bestaande beroepen en zorgt voor een hulpmiddel of tool in de dagelijkse bedrijfswerking”, bevestigt Brown.

 

Nieuwe takenpakketten

Met de opkomst van nieuwe trends in de technologiewereld moet een bedrijf hervormen en deze technieken implementeren. Het gebruik van computers in organisaties is vandaag de dag ‘normaal’, toch was dat enkele decennia geleden een toekomstvisie die niet iedereen deelde. “Het implementeren van nieuwe technologieën zorgt in bedrijfsomgevingen voor nieuwe takenpakketten die voordien niet noodzakelijk waren”, stelt Robert Brown. “Dat zijn jobs die we vandaag nog niet kennen, of nog niet eens aan denken.”

 

“Door artificiële intelligentie worden wereldwijd op termijn zo’n 21 miljoen nieuwe jobs gecreëerd”, zegt Robert Brown. Met de opkomst van sociale netwerksites zien we een soortgelijke trend. “In veel bedrijven werd een sociale media manager aangesteld”, benadrukt Brown. “De job die deze persoon uitoefent, bestond tien jaar geleden nog niet eens.”

 

De opkomst van artificiële intelligentie gaat een disruptie veroorzaken in alle industrieën. “Gezondheidszorg, verzekering, transport, e-commerce en media en entertainment zullen de komende jaren de voordelen van artificiële intelligentie ontdekken en ervaren”, stelt Robert Brown. “Het is niet meer de vraag of je sector te maken krijgt met artificiële intelligentie, maar eerder wanneer deze technologie een belangrijke rol gaat spelen.”

 

Problemen

De implementatie van artificiële intelligentie in bedrijven gaat gepaard met een aantal knelpunten. “Medewerkers ervaren een angst en vrezen dat hun job wordt overgenomen door een geautomatiseerde en intelligente oplossing die bovendien sneller werkt”, stelt Robert Brown. “Toch blijven human resources noodzakelijk in de dagelijkse werking van een bedrijf.” Een artificiële intelligentie is zeker geen oplossing voor alle taken.

 

Ook de verschillen in bedrijfsstrategie zorgen voor wrijving tussen het leidinggevende management en IT-departement. “Deze afdelingen hebben vaak een eigen visie over hoe artificiële intelligentie in het bedrijf moet worden geïmplementeerd”, benadrukt Robert Brown. “Daarnaast zorgen ook de ethische verantwoordelijkheden voor bijkomende moeilijkheden.” Het voordeel van de recente Europese verordening General Data Protection Regulation is dat de bedrijven en overheden een wetgevend kader hebben om met vertrouwelijke data en gegevens om te gaan.

 

Innoveren

“Bedrijven mogen niet stoppen met innoveren en moeten met artificiële intelligentie aan de slag”, stelt Robert Brown. “Toch moet de nadruk liggen op werken met machines, niet op het vervangen van werknemers.” Artificiële intelligentie zal een sector veranderen op termijn, dat is een zekerheid. “Toch kan een ziekenhuis niet zonder een verpleegster of een dokter”, benadrukt Brown. “Hun takenpakket vereenvoudigt door de implementatie van kunstmatige intelligentie.” Zowel klein- als grootschalige bedrijven hebben baat bij deze nieuwe technologieën.

 

“Artificiële intelligentie is vergelijkbaar met de opkomst van de wagen”, stelt Robert Brown. “Bij artificiële intelligentie bevinden we ons in een vergelijkbare situatie”, benadrukt Brown. De regelgeving holt altijd achter de feiten aan. “In het begin bestonden geen verkeersregels die alles in goede banen leiden, dat regelgevend kader volgt pas later.” Fouten zijn onvermijdbaar en ook bij artificiële intelligentie zullen deze gemaakt worden. “Reverse engeneering is in zo’n geval noodzakelijk om te ontdekken wat fout gelopen is”, stelt Brown. “Leren uit fouten maakt een technologie of industrie veiliger en beter.”

Advertentie