Blockchain

Op artificiële intelligentie en big data na is blockchain een van de meest gehypte technologische ontwikkelingen in de bedrijfswereld. Blockchain biedt ongekende mogelijkheden voor organisaties in verschillende sectoren, maar de uitwerking van de technologie is in de praktijk niet altijd even goed.

Advertentie

 
Als je veel zakenpartners hebt die bovendien ook onderling transacties uitvoeren zonder rechtstreeks contact met je bedrijf, dan biedt blockchain een oplossing voor bestaande databaseproblemen. Als je nu tevreden bent met je databaseoplossing, is er geen reden om over te stappen op blockchain en de hele databasestructuur opnieuw uit te werken op basis van een technologie die nog vele jaren tijd vergt om dezelfde maturiteit te bereiken als je huidige databaseplatformen.
 
Beperkt de hedendaagse database-architectuur de mogelijkheden van je onderneming, dan kan je een overstap naar een database die gebruikmaakt van blockchaintechnologie overwegen. Blockchain biedt vooral voor de transport- en distributiesector enkele belangrijke voordelen, maar ook andere sectoren hebben baat bij de technologie.
 

Haventransport

Een goed voorbeeld voor een sector die beter zou functioneren met de implementatie van de blockchain, is containertransport. In de haven van Antwerpen is iedere container beveiligd met een unieke pincode en enkel wie die pincode kent, beschikt over het recht om de container af te halen na het lossen. In de praktijk legt de pincode een hele weg af om uiteindelijk bij de transporteur terecht te komen. Bovendien is er geen garantie dat de partij die de pincode in handen heeft, ook daadwerkelijk de container mag afhalen.
 
Blockchain biedt hier een oplossing voor. Iedere betrokken partij verkrijgt toegang tot dezelfde gegevens en kan op een verifieerbare manier wijzigingen en toevoegingen aanbrengen aan de data. Dus als je meerdere zakenpartners hebt die met elkaar moeten communiceren bij transacties, dan biedt blockchain een oplossing. In de software worden alle bewegingen van de container geregistreerd in een blockchain, een soort logboek. Alle relevante partijen die in aanraking komen met de container hebben toegang tot de blockchain en enkel de juiste partij kan zich melden bij het afhalen van de container.
 
De kracht van blockchain zit niet zozeer in het logboek, maar in de authenticatie van gegevenswijzigingen in de database. Vooraleer een gegevenswijziging doorgevoerd kan worden, moeten alle partijen hun goedkeuring geven. De blockchaintechnologie is gedecentraliseerd en als een criminele bende probeert om in één systeem een aanpassing door te voeren, dan wijzen alle andere systemen die aanpassing automatisch af.
 

Niet alleen logistiek

In de logistieksector biedt blockchain een betrouwbaardere werking en vergemakkelijkt het de communicatie tussen alle betrokkenen, maar ook in de bank-, verzekerings-, gezondheids-, en vastgoedsector biedt de technologie ongekende mogelijkheden. Al deze sectoren maken gebruik van gegevensoverdracht tussen meerdere partijen en blockchain zorgt voor meer transparantie en vermindert de bureaucratische werkwijze. Ook overheden kunnen de blockchain toepassen om corruptie in eigen rangen tegen te gaan.
 
Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om de onoverzichtelijke databases en mislopende communicatie te vervangen door ‘slimme contracten’. Die kunnen tussen twee of meer partijen worden opgesteld, zonder de tussenkomst van menselijke administratie. De logboeken zorgen voor een hogere betrouwbaarheid en meer transparantie in de verschillende sectoren.
 

Overstappen

Als je als organisatie besluit om een project uit te werken met blockchaintechnologie, dan moet je dat in meerdere fases toepassen en veel prototypes en iteraties van de software grondig testen. Zodra echte gebruikers de verbeterde database gebruiken, is het verhelpen van kinderziektes en problemen tijdrovend en duur.


Geen velden gevonden.