Wat kunnen topvrouwen binnen de ICT wereld ons op de Internationale Dag van de Vrouw leren over gendergelijkheid?


 
Traag maar gestaag vinden meer en meer vrouwen hun weg naar IT. Maar het kan nog steeds veel beter. Nu de meeste technologiebedrijven eindelijk de (salaris)lat gelijk hebben gelegd voor mannen en vrouwen, kunnen we beginnen werk maken van het dichten van de genderkloof. Klinkt als muziek in de oren bij heel wat vrouwelijke IT-toppers, maar zijn de huidige maatregelen wel voldoende?
 
Vandaag is het de Internationale Dag van de Vrouw. Een uitstekend moment dus om enkele topvrouwen in IT te vragen naar hun persoonlijke ervaringen en mogelijke oplossingen om de sector toegankelijker te maken voor meisjes en vrouwen.
 
Mieke Geertrui De Ketelaere, Director Customer Intelligence bij SAS: “Het grootste deel van mijn carrière ben ik steeds één van de weinige technisch geschoolde vrouwen geweest in de ICT-sector. Tekenend voorbeeld: door mijn minder gebruikelijke naam voor Engelstaligen, gebeurde het wel eens dat ik de vergadering wou starten, waarop iemand zei: “We can’t start, we’re waiting for Mike”, waarna ik dan moest uitleggen dat ik die Mi(e)ke was waarop ze wachtten. Het vergt dus soms wat geduld eer ze je aanvaarden als volwaardig gesprekspartner. Maar zodra je je inhoudelijk bewezen hebt, is the sky the limit. De verschillen in perceptie zijn nog niet verdwenen, en daarom blijft bewustmaking heel belangrijk. Ik juich initiatieven zoals de verkiezing van ICT Woman of the Year daarom toe: ze helpen om aandacht te vestigen op de vele vrouwelijke talenten in de ICT sector.”
 
Carmina Coenen, Solutions Engineering Director bij Salesforce: “Op lange termijn zullen de scholen het voorbeeld moeten geven in het veranderingstraject dat nodig is om meer vrouwen in de ICT-sector aan de slag te krijgen. Wat we echt nodig hebben is een ander soort onderwijs, dat eerst en vooral veel natuurlijker omgaat met de digitale hulpmiddelen die er vandaag ter beschikking zijn. Dat vergt natuurlijk een grondige herziening van de onderwijsmethodes van vandaag, met een grotere rol voor het individueel leren en interactief omgaan met de leerstof, maar het is de enige manier waarop jongens én meisjes ICT leren zien als een even natuurlijk hulpmiddel als pen en papier, een hulpmiddel dat ze zelf mee vorm kunnen geven.
 
Om de gelijkheid in de ICT-sector en andere sectoren écht te laten slagen, moeten scholen ook veel meer aandacht besteden aan de niet-kennisgebonden vaardigheden zoals EQ, zelfvertrouwen, bewustmaking, en andere zogeheten ‘soft skills’. Onze kinderen moeten de functie van een woord in een zin leren herkennen, maar tegelijk ook de functie van een individu in een maatschappij. En ze moeten leren dat die maatschappij baat heeft bij een zo groot mogelijke diversiteit, zowel van geslacht als van ras, huidskleur, geloof en andere onderscheidende kenmerken.
 
Ik kijk nu al uit naar de dag dat  ‘equality’ en ‘diversity’  niet langer moeilijk te bereiken idealen zijn, maar eenvoudigweg een verplicht vak in onze scholen.”
 
Caroline Van Cleemput, Country Manager bij Check Point Belgium & Luxembourg: “IT wordt nog al te vaak geassocieerd met heel technische functies, maar een IT- of security bedrijf bestaat uiteraard uit meer dan enkel system integrators, programmeurs of security engineers. Die misperceptie blijft een drempel voor veel vrouwen. Ik ben gestart in een commerciële functie, ben me gaan verdiepen in de technische materie, en heb me zo een weg naar boven gewerkt. Die passie voor IT en security is gaandeweg gegroeid.
 
Ik heb ervaren dat een vrouw die het goed doet in een mannenwereld, extra wordt gerespecteerd. Toch blijft het moeilijk om vrouwen te vinden die voor een commerciële of andere functie binnen een IT-bedrijf kiezen. Ook bij Check Point ligt het aantal vrouwelijke sollicitanten erg laag.
 
Een goede werkomgeving bestaat uit een gezonde mix van mannen en vrouwen. Helaas is die mix in weinig IT-bedrijven te vinden. Check Point heeft een new starter programma, waarbij young potentials met minder dan 5 jaar ervaring, 3 maanden intensief getraind worden in New York of Tel-Aviv, om alle facetten van het bedrijf en de technologie erachter te leren kennen. Net is er ook een jonge vrouwelijke Belgische collega in dit programma gestapt. Volgens mij is dit één van de manieren om die passie voor een vak aan te zwengelen. En als die passie er is, zijn de mogelijkheden eindeloos.”
 
Danielle Jacobs, General Manager bij Beltug: “86 procent van de IT’ers zijn mannen (bron: Eurstat) Dat komt oa door een imagoprobleem: vrouwen kunnen zich moeilijk inbeelden wat een carriere in in IT betekent, omdat de jobs zo divers zijn.
 
Ook het andere cliché “IT-er = saai – nerd – introvert” staat haaks op wat ik zie: mensen die op zoek zijn naar creatieve oplossingen, voor zware uitdagingen staan rond het brengen van verandering binnen een bedrijf, sterke onderhandelaars om deals te sluiten met IT leveranciers, en goede communicatievaardigheden om te spreken met collega’s om te zorgen voor de juiste oplossingen. Het gaat om zoveel meer dan programmeren achter een PC. IT bepaalt de manier waarop organisaties georganiseerd zijn – welke producten diensten er worden aangeboden – er moet zoveel training en sensibilisering (bv rond privacy/GDPR en security risico’s) en communicatie tussen afdelingen – tussen klant en IT aanbieder.”
 
Pascale Van Damme, DELL EMC: “Diversiteit is een economische uitdaging, niet enkel sociaal en ethisch. Mannen hebben nog altijd de meerderheid van de leidinggevende functies in het bedrijfsleven in handen. Zij bezitten dus de sleutel om de gendergelijkheid te bevorderen en te versnellen. Door een inclusieve werkomgeving te creëren, aangepast aan de noden van de verschillende soorten medewerkers maar ook van het individu, kunnen leiders hun organisatie zowel sociaal als economisch naar een hoger niveau tillen.
In de ICT creëren we in snel tempo nieuwe arbeidsprofielen. Deze profielen vereisen vaardigheden die traditioneel als vrouwelijk beschouwd worden zoals empathie, werken in team, emotionele intelligentie, en authenticiteit. Door divers aan te werven, creëren we een betere genderbalans in onze technologiebedrijven en vergroten we de slagkracht van onze organisaties.”
 
Veerle Lievens, Sales Director bij Fujitsu Belgium: “Ik heb mezelf nooit als een vrouw in de ICT-sector gezien. Alsof ik specifieke aanmoediging of erger nog, speciale zorg zou nodig hebben om carrière te maken. Ik ben er van overtuigd dat de vaardigheden die een goede leider maken, niet gerelateerd zijn aan gender. Affiniteit met technologie is niet gendergerelateerd. Digitale vaardigheden ontwikkelen is niet gendergerelateerd. Onze wereld heeft nood aan talentvolle mannen en vrouwen.
 
Het is natuurlijk waar dat IT nog steeds een door mannen gedomineerde sector is, en vrouwen in machtsposities wekken soms een gevoel van onbehagen op. Dat gevoel mag niet in ons zitten. Ik geloof oprecht dat passioneel handelen en uit je comfortzone stappen zijn vruchten afwerpt. We mogen onszelf geen grenzen opleggen. Vrouwen maken het verschil, niet in het minst omdat ze minder op zoek zijn naar macht.”