Een CIO verlaat gemiddeld iedere vier jaar een bedrijf. Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze ondernemers niet langer blijven?

Advertentie

 
Gemiddeld verlaat een chief information officer (CIO) een bedrijf na vier jaar dienst. De achterliggende reden kan sterk verschillen. Over het algemeen verlaat de CIO het bedrijf wanneer de bedrijfsstrategie verandert, wat tegenwoordig steeds sneller gebeurt door de opkomst van digitale transformaties. Zeker na het voltooien van een digitale transformatie, beslist de CIO vaak om andere oorden op te zoeken.
 
Veranderingen binnen het bedrijf zijn niet de enige redenen dat een CIO besluit om elders te gaan werken. Beschikbaar budget is een ander groot twistpunt. Al te vaak krijgt de CIO niet de nodige budgetten krijgt om het bedrijf grondig te hervormen en andere strategieën toe te passen.
 

Digitale tijdperk

 
De niet aflatende druk om digitaal te transformeren maakt de IT-omgeving in veel bedrijven alsmaar complexer. De kans is groter dat CIO’s in dergelijke ondernemingen elkaar tegen een hoger tempo opvolgen. De technische vaardigheden, het zakelijke inzicht en het leiderschap dat van de CIO verwacht wordt, evolueert immers mee op het tempo van de transformatie. De kans is daarom groot dat de CIO die de transformatie in gang heeft getrapt, aan het einde niet meer de juiste competenties bevat om alles in goede banen te leiden.
 
In toenemende mate wordt immers van CIO’s verwacht dat zij de interne IT van een bedrijf onderhouden en tegelijkertijd innovatie stimuleren op vlak van digitale producten en diensten. Daardoor komen velen van hen in een moeilijke positie terecht. Historisch gezien hebben CIO’s namelijk zelden traditionele IT-achtergrond en in de huidige werksfeer wordt verwacht dat zij taken uitvoeren die niet noodzakelijk aansluiten bij hun werkervaring.
 

Alles moet sneller

 
De CIO moet de richtlijnen van de CEO volgen, en die is veel te vaak allerminst op de hoogte van de werking van IT. Het gevolg daarvan is dat het IT-team wordt opgezadeld met onrealistische doelstellingen en verwachtingen. Dat zorgt voor wrevel: de CIO weet wat mogelijk is, en slaagt er ondanks alle moeite niet in om aan de onrealistische verwachtingen van de CEO tegemoet te komen.
 

Tegen veranderingen

 
Bedrijven evolueren soms traag en op een bureaucratische manier. Het is de opdracht van een CIO om de technologische aspecten van een bedrijf te blijven bijsturen en verbeteren. In sommige gevallen is deze taak nagenoeg onmogelijk. Veranderingen worden in bedrijven soms nodeloos tegengehouden of ontmoedigd.
 

Verkeerde verwachtingen

 
Digitale transformatie vindt op verschillende domeinen plaats. Een transformatie kan betrekking hebben op het contact met klanten met als doel om bijvoorbeeld meer inkomsten te genereren, of de klantbinding te versterken. Daarnaast is het mogelijk om een transformatie te interpreteren als een methode om op termijn de operationele efficiëntie van een bedrijf te verbeteren en kosten te besparen.
 
Het is noodzakelijk om te weten wat het bedrijf verwacht van een CIO vooraleer deze begint. Het mislukken van digitale transformatiestrategieën kan het gevolg zijn van het onvermogen van de CIO om te voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen.
 

Stagnatie

 
Een bedrijf of organisatie heeft nood aan verandering. Als eenzelfde persoon langdurig een afdeling leidt, dan treedt stagnatie op. Indien de CIO een langere tijd de technologische kant van een bedrijf leidt, dan zal de evolutie van dat bedrijf op technologisch vlak na verloop van tijd stilvallen. Soms is een nieuwe visie aan het hoofd van een bedrijf noodzakelijk voor de werking te veranderen.
 
De medaille heeft ook een keerzijde. Als een bedrijf te vaak van CIO verandert op een te korte tijdsperiode, dan heeft dat een negatieve invloed op de werksfeer en stabiliteit. Een CIO moet lang genoeg kunnen werken in een bedrijf om enige vorm van verandering te realiseren. Slechts 12 tot 24 maanden in een bedrijf werken is niet voldoende om de koers van de digitale werking te veranderen. Een periode van vier tot vijf jaar is noodzakelijk om te vernieuwen en niet vast te lopen in routines.

Advertentie