Door de opkomst van het Internet of Things, is het mogelijk dat verschillende jobs overbodig zullen worden. Gelukkig betekent de vooruitgang niet enkele een verlies aan banen.

Advertentie

 
Technologische vernieuwing heeft zijn tegenstanders. Een van de vaakst voorkomende twistpunten daarbij is het verdwijnen van jobs: een discussie die voortkomt uit diepgewortelde angst dat technologische vooruitgang banen zal inpikken en complete sectoren zal veroveren. Diezelfde mogelijkheid wordt weleens geopperd bij de opmars van het Internet of Things. Hebben we een reden om bezorgd te zijn?
 
Natuurlijk zullen jobs verdwijnen. Menselijke werknemers zullen worden vervangen door geautomatiseerde processen, en dat wordt een handje geholpen door het IoT.  Neem nu bijvoorbeeld het uitrusten van afvalcontainers met sensoren. Met behulp van de verzamelde data weten we exact wanneer een container moet worden geledigd, wat zorgt voor een slimmere verdeling van vuilnismannen. Gevolg: er is minder personeel nodig om een efficiënter resultaat te bereiken.
 
Dat is niet per se een reden tot paniek. Net zoals bij voorgaande technologische revoluties zullen bepaalde jobs sneuvelen, maar worden ook nieuwe functies gecreëerd. TechCrunch somt enkele jobs op die louter dankzij het Internet of Things het licht zullen zien. Hierbij de meest gewilde werkkrachten van de toekomst.

CIoTO

Niet iedereen is opgezet met de komst van de zoveelste manager op het C-niveau, maar de zogenoemde Chief IoT Officer zit er wel degelijk aan te komen.  Cruciaal om het belang van data en M2M-technologie te verdedigen binnen het bedrijf, houdt de CIoTO zich bezig met het strategische actieplan rond het Internet of Things. Hij of zij zal op de hoogte moeten zijn van de nieuwste ontwikkelingen, en moet daar durven op inspelen om het bedrijf up-to-date te houden in het IoT-landschap. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van Britse bedrijven een CIoTO zal aannemen binnen het jaar.

IoT-architect

Een IoT-architect zoekt naar de oplossingen die het Internet of Things kan bieden, en kiest de standaard, het platform en de IoT-apparaten die gebruikt worden in het bedrijf. In dat opzicht is hij of zij verantwoordelijk om de noden van het bedrijf te vertalen in beschikbare IoT-systemen op de markt, en dat met het oog op security, budgettering, en de huidige infrastructuur. Als brug tussen de praktische implementatie van het IoT en het C-niveau, moet de IoT-architect bovendien zijn plannen kunnen verdedigen voor de CIoTO.

IoT-softwareontwikkelaar

Softwareontwikkelaars zullen niet snel hun job verliezen in de technologische vooruitgang. Wel wordt het spectrum van de sector groter, waardoor je je als ontwikkelaar kan specialiseren, of net niet: IoT-softwareontwikkelaars zullen van alle markten thuis moeten zijn. Tegenwoordig heet iemand die zowel voor front-end – de zichtbare interface – en back-end – code langs de kant van de server – kan programmeren een full-stack developer. Met de opkomst van het Internet of Things zal die combinatie verder uitbreiden met hardware-kennis. Niet alleen moet de IoT-softwareontwikkelaar kunnen programmeren, ook moet hij overweg kunnen met de hardware, die vaak op maat gemaakt is.
 
Het wordt afwachten hoe snel de implementatie van het Internet of Things op grote schaal zal verlopen. Wel staat vast dat bovenstaande professionals misschien eerder dan we denken worden tewerkgesteld. Bovendien zal het IoT de kans geven aan nog vele andere jobs, zoals industrieel datascientists, UI/UX-ontwikkelaars, enzovoort. Dat er jobs verdwijnen, is met andere woorden aannemelijk, maar ze laten alvast geen lacune achter.

Advertentie