datacenter

Het is bijzonder moeilijk om een keuze te maken uit aanbieders van Data Center Outsourcing en Infrastructure Utility Services (IUS). Gelukkig zijn er bureaus die daar uitgebreid onderzoek naar verrichten.


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox! 
Hieronder vindt u een selectie van de grootste aanbieders van deze services. De redactie heeft het volledige rapport van onderzoeksbureau Gartner beschikbaar voor degenen die het naadje van de kous willen weten. Handig in geval u zelf ook een keer voor de keuze van de diensten van een datacenter komt te staan. Laat een drietal kandidaat dienstverleners de vragenlijst zelf invullen en vergelijk de resultaten. Dan is uw keuze snel gemaakt.
 
Gezamenlijk leveren de top 18 providers voor een bedrag van 16,5 miljard euro aan diensten in Europa. Gartner evalueert deze services op hun uitvoering en strategische visie. Ondernemers in het KMO kunnen deze analyse gebruiken om een provider te zoeken die het best bij hun past in deze snel veranderende markt.

Afbeelding 1. Het Magische Kwadrant voor Data Center Outsourcing (DCO) en Infrastructure Utility Services (IUS), Europa

Waaruit bestaan deze services?

Het “magische vierkant” van Gartner (zie afbeelding 1) legt zijn focus op dienstverlening voor mainframes en gecentraliseerde serveromgevingen. Het evalueert de beloften van 18 service providers om datacenterdiensten binnen Europa te leveren. Vooral op het gebied van Data Center Outsourcing (DCO) en Infrastructure Utility Services (IUS).
 
Uit het onderzoek blijkt dat ook hier een prijzenslag gaande is. De totale omzet is met 600 miljoen euro gedaald vergeleken met 2014. Maar het volume van dienstverlening kende een groei van meer dan 10%. Dat kan alleen wanneer de prijzen aan het zakken zijn. Groei in marges zal moeten komen van IUS en Infrastructure as a Service (Iaas).
 
Gartner definieert een datacenter als een gecentraliseerde omgeving die ondersteuning levert aan computerapparatuur in een beveiligde omgeving. Eenvoudiger geformuleerd komt dit neer op de definitie die iedereen wel heeft van een datacenter maar die niet uitputtend is. De definitie komt neer op een opsomming van diensten zoals: back-up en recovery processen, hosting, cloud services, information management software. Diensten kunnen off client-site geleverd worden of op locatie bij de klant.
 
IUS is de infrastructuur die aan een klant geleverd wordt die onder de laag van de ‘normale’ bedrijfsvoering ligt. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. De ‘hardware’ kan zowel eigendom zijn van de klant als de provider of een third party.

Beschrijving van de kwadranten

Leaders
Leaders zijn kundige dienstverleners. Zij hebben een duidelijke visie van de richting waarin een markt zich ontwikkelt en ontwikkelen kerncompetenties om hun leadership te handhaven. Zij creëren een markt in plaats van deze te volgen.
 
Challengers
Challengers leveren goede diensten maar missen een goede kijk op de markt. Noodzakelijkerwijs moeten ze hun strategie daarom agressiever communiceren.
 
Visionaries
Visionaries hebben een duidelijke visie op de richting van de marktontwikkelingen. Zij moeten alleen nog bekwaamheden ontwikkelen om hun services goed te verkopen.
 
Niche Players
Niche Players focussen uitdrukkelijk op een bepaalde dienst of op een beperkt aantal Europese markten of beide. Deze strakke focus leidt soms tot het ontbreken van uitblinkers of innovaties.

Sterkten en zwaktes van de Data Center Providers

Smart Business heeft voor u beknopt de sterkten en zwakheden van de top 18 gefilterd uit het dikke Gartner-rapport. We beperken ons telkens tot een tweetal voorbeelden per kwadrant. Geïnteresseerden kunnen het uitgebreide rapport bij de redactie opvragen.
 
Accenture
Totale omzet 2014 ca. 26,3 miljard Euro. 18.000 werknemers. Vooral actief in UK, Frankrijk en Spanje. Het heeft slechts 1 data center in eigendom. Dat staat in Duitsland.
 
Strengths
 
– Accenture heeft een verregaande know-how van diverse (verticale) branches.
– Accenture heeft een concrete strategie voor digitaal ondernemen en hybrid cloud.
– Klanten waarderen de hoogstaande technologische kennis van Accenture, hoge leveringsbetrouwbaarheid en het talent zich aan hun interne organisatie aan te passen. Maar ook de kundigheid inzake veranderingsmanagement.
 
Zwaktes
 
– Accenture onthoudt zich van activiteiten die alleen gericht zijn op kostenreductie (personeelsreductie) of die geen veranderingen in operationele processen beogen. Dit kan leiden tot lock-ins van klanten.
– Accenture levert nog steeds op maat gemaakte diensten. Geen gestandaardiseerde diensten in de vorm van een digitaal platform, geschikt voor meerdere klanten.
– Prijsstructuur is niet transparant. Klanten willen dat Accenture meer proactief wordt in het voorstellen van geïndustrialiseerde oplossingen. Waarbij ook meer flexibiliteit in de contracten wordt gewenst.
 
Atos
Atos’ DCO business bedraagt wereldwijd ongeveer 1,6 miljard euro (en is daarmee in DCO net zo groot als Accenture). 80% hiervan wordt in Europa gerealiseerd. Markttendenzen en prijzenslagen zetten de organische groei van Atos onder druk. Atos heeft daarop geantwoord met overnames zoals Bull en de geplande overname van Xerox Information Technology Outsourcing. Nieuwe initiatieven richten zich hoofdzakelijk op nieuwe diensten voor Big Data en Security.
 
Strengths
 
– Atos is een ‘kralenrijger’ geworden in een markt die zich aan het consolideren is. Ze zijn financieel ontzettend sterk. Haar recente en geplande overnames in hebben een stevige basis gelegd voor toekomstige groei in Big Data en Security
– Klanten prijzen de betrouwbaarheid van de dienstverlening en de hoogstaande technische know how.
 
Zwaktes
 
– Atos kent geen organische groei. De omzet uit Datacenters daalde zelfs met 4% in Europa.
– Atos kent een complexe organisatiestructuur met complexe contracten. Een storende focus op innovatie en (teveel) performance meting.
 
Capgemini
Capgemini ‘s DCO/IUS omzet bedraagt wereldwijd ca. 2 miljard euro. Hiervan wordt 1,6 miljard in Europa gerealiseerd.
 
Strengths
 
– In 2014 steeg Capgemini ‘s omzet in Europa met 6%. Hier exploiteert Cap meer dan 40 datacenters. Haar focus op nog betere dienstverlening door te investeren in cloud, gestandaardiseerde automatisering heeft geleid tot winststijging.
– In Capgemini ‘s portfolio zitten “as a service” aanbiedingen zoals Oracle gebaseerde diensten.
– Klanten waarderen de betrouwbaarheid en stabiliteit van de dienstverlening en de klantgerichte manier van werken.
 
Zwaktes
 
– Hoewel Cap ontzettend zijn best doet in de consolideringsslag rondom datacenters blijven ze achter bij de marktleiders. Alleen voortgaande industrialisering van de dienstverlening maakt het mogelijk om de prijzenslag te overleven. Om echt geld te kunnen verdienen dient Cap zijn huidige DCO/IUS strategie te koppelen aan services zoals consulting, branche expertise en klantenkennis. Wanneer ze dat niet doen zullen ze de aansluiting missen bij opkomende opportunities zoals the Internet-Of-Things.
– Klanten merken op dat Cap een te lange ‘time to market’ heeft, meer moet focussen op innovaties. Verder zou Cap meer proactief IUS/Cloud oplossingen voor moeten stellen.
 
CGI
Voor CGI bleef Europa in 2014 de belangrijkste markt voor DCO/IUS hoewel het Europese aandeel in de totale omzet opnieuw gedaald is. De Noord-Amerikaanse omzet is nu ongeveer 50% van de wereldomzet (ca. 1,1 miljard euro). CGI heeft binnen Europa 36 datacenters in beheer verspreid over 8 landen.
 
Strengths
 
– CGI ontwikkelt een aantal diensten die dienen als laag bovenop de software voor de gewone operationele activiteiten. CGI focusset op cloud migration, verticale integratie van SaaS (weg van mainframe gebruik). Dit is een sterke strategie om te voorkomen dat het productportfolio zwaar overbelast is ‘industriële’ software (brede basispakketten).
– Na de “Koop” fase (als groeistrategie) groeit CGI nu vooral door het aangaan van partnerships. Denk daarbij aan Dell (voor veilige Cloud gebaseerde oplossingen om virtuele desktop integratie te realiseren); Hitachi voor opslag van data als een dienst, ramp herstel en archivering ten dienste van private en hybride Cloud diensten; Microsoft voor email, Lync, Sharepunt en Azure.
– Klanten waarderen CGI’s beheersing van dagdagelijkse processen, zijn klantgerichtheid en positieve houding ten opzichte van operationele problemen. Verder vinden ze de geografische spreiding belangrijk en ook de kwaliteit van de dienstverlening in het goedkopere segment van hun dienstverlening (value for money!)
 
Zwaktes
 
– De geografische spreiding vergemakkelijkt het klantcontact maar de regionale zelfstandigheid verhoogt het risico op inconsistente service definitie en levering. Het beperkt het ‘industrialiseren’ van de dienstverlening en het standaardiseren van hun bedrijfsprocessen. Op de langere termijn zijn de kansen lager om de prijsdruk te overleven en om hun marges en concurrentiekracht te beschermen. Bovendien maakt de geografische zelfstandigheid het moeilijker om Pan-Europese of werelddeals te sluiten. De toegang tot de grootste deals in de markt is daardoor lasting. En hierdoor is het weer lastiger om een omslag te creëren in de erosie van haar omzet.
– CGI is niet herkenbaar als een ‘brand’ een merk. Veel later dan concurrenten ging CGI aandacht schenken aan stroomlijning van de dienstverlening en wereldwijde afzet. Onderscheiden IUS/IaaS proposities draaien in onderscheiden landen. Multinationale klanten worden bediend door onafhankelijke (autonome) bedrijfsonderdelen.
– CGI is niet sterk in veranderingsprocessen, moet zijn performance in documentatie en planningen verbeteren en moet meer aandacht schenken aan innovaties en standaardisering van de eigen bedrijfsprocessen.
– Is star in het beheer van haar Service Level Agreements (SLA management)
 
Cognizant
Cognizant’s DCO/IUS omzet was in 2014 ongeveer 600 miljoen euro. Ze realiseerden daarmee een omzetstijging van 40%. Vooral veroorzaakt door sterke groei in de VS. De bedrijfsslogan “Vereenvoudig, ben consistent en voer voorspelbare activiteiten uit” lijkt te werken en komt terug in de Sterkten van het bedrijf.
 
Strengths
 
– In Europa is de omzet in DCO/IUS in 2014 met 20% gestegen tot 120 miljoen euro. Is vooral actief in de Gezondheidszorg, bankensector, verzekeringen en E-commerce.
– Cognizant is heel stabiel in zijn dienstverlening beveiliging van de dienstverlening en het inspringen op actuele problemen bij klanten. SLA beheer is flexibel en wereldomvattende dienstverlening is geen probleem.
 
Zwaktes
 
– Europa blijft een regio waar Cognizant er maar niet in slaagt om zijn basis te verbreden. Activiteiten hoofdzakelijk in de U.K en Scandinavië. Is niet sterk in IUS/geïndustrialiseerde oplossingen.
– Cognizant moet meer proactief zijn in het definiëren van haar data center strategie gecombineerd sterkere marketing. Meer innovatie is gewenst en zeker op het gebied van geïndustrialiseerde data center oplossingen.
 
CSC
In 2014 resulteerde CSC’s focus op reorganisatie, kostenoptimalisatie en productontwikkeling in een stijging van de marges. Haar wereldomzet daalde met 8% naar 11 miljard euro. De omzet werd behaald uit 32 datacenters in 9 landen.
 
Strengths
 
– CSC’s strategie past in de prijzenslagmarkt: zoeken van partnerships in cloud en hosting. Dit resulteert in een exponentiële groei van de omzet in het segment van deals tot 750.000 euro (de ‘kleinere’ deals).
– CSC standaardiseert haar dienstverlening door focus op Six Sigma programma’s. Bevestigt haar vertrouwen in bestaande klanten door het opstarten van Loyaliteitsprogramma’s.
– Sterk in security, klantgericht, centralisatie en consolidatie van data centers en wereldomvattende dienstverlening.
 
Zwaktes
 
– CSC verloor omzet in het DCO segment. Hoewel er op dat gebied veel in de pijplijn zit. CSC moet het hebben van snelle omzet bij bestaande en nieuwe klanten. Vooral omdat de markt van de megadeals steeds kleiner wordt. Het is een markt van de kleinere en middelgrote KMO’s aan het worden! Het gemiddelde contractvolume dealt als gevolg van lagere prijzen, kortere looptijden en toegenomen concurrentie. De samenwerking met AT&T en HCL Technologies heeft nog niet geleid tot de gewenste “snellere ” omzet.
– Er wordt gespeculeerd op een overname van CSC. Zulke speculaties leiden er misschien toe dat potentiële klanten aarzelen om CSC op hun shortlist te zetten.
 
HCL Technologies
HCL’s DCO/IUS bedroeg in 2014 1,3 miljard euro wereldwijd. Een stijging van bijna 14% vooral voortgekomen uit de EU. Ze beheren 25 datacenters in meer dan 25 landen.
 
Strengths
 
– In de EU haalde HCL uit DCO/IUS een omzet van 550 miljoen euro. Een groei van 20% t.o.v. het jaar ervoor. De groei kwam voort uit grotere meer complexe deals. Het bedrijf slaagde erin de omzet per klant en per server te laten stijgen.
– HCL investeert zwaar in next data center oplossingen gebaseerd op twin-data-center architectuur en hybride cloud.
– Sterke kanten van HCL: flexibel, klantgericht accountmanagement, technische know how en flexibele contracten.
 
Zwaktes
 
– HCL is nog steeds niet erg geloofwaardig op het terrein van business- en IT consultancy of branche know how. Dit kan op termijn problemen opleveren bij het zichzelf positioneren als een digitale innovator.
– De focus op innovatie is recent en verdient meer marketinginspanningen. HCL bezit zelf weinig datacenters en moet er daarom op vertrouwen alle risico’s via contracten met third-parties te kunnen ondervangen.

Slot

Hoewel het selecteren van een datacenter individueel maatwerk is, bent u in staat om met dit vierkant de mogelijke toeleveranciers systematisch te beoordelen en een objectieve selectie te maken. Het vierkant is bedoeld als een hulpmiddel, niets meer maar zeker ook niet minder. Sommige leveranciers zijn niet in het vierkant opgenomen. Dat betekent geen diskwalificatie maar geeft alleen aan dat de leveranciers buiten de door het onderzoeksbureau Gartner gehanteerde selectiecriteria vallen. Het is niet de bedoeling dat er alleen leveranciers uit het Leader-kwadrant geselecteerd worden. Elke leverancier heeft zijn eigen ‘sweetspot’ en die moet passen bij de door u gezochte oplossing.